Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Règim Especial del Mar

Modo de visualización: /
 • Cita Prèvia per a Reconeixement Mèdic d'Embarcament Marítim. Sense certificat
 • Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Social de la Marina). Sense Certificat
 • Targeta Sanitària Europea (TSE) (REM). Sense certificat.
 • Alta Treballadors Règim Especial del Mar per compte propi
 • Baixa Treballadors Règim Especial del Mar per Compte Propi
 • Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Mar
 • Eliminació Altes/Baixes prèvies Règim Especial del Mar per Compte Propi
 • Informe de COE (REM)
 • Informe de dades de cotització RETM
 • Resolució (duplicat) d’alta/baixa en el Règim Especial del Mar per compte propi
 • Simulador JUBIMAR
 • Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat RETM
 • Targeta Sanitària Europea (TSE) (REM)
 • Certificat Mèdic d’Aptitud i Informe Mèdic
 • Cita Prèvia per a Reconeixement Mèdic d'Embarcament Marítim
 • Consulta de sol·licituds presentades per Registre Electrònic dirigides a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina
 • Ajut econòmic per a les farmacioles a bord (REM)
 • Ajuts econòmics paralització flota
 • Assistència Sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret (REM)
 • Auxili per defunció (REM)
 • Certificat de prestacions (REM).
 • Comunicació de dades a l’efecte de l’IRPF (REM)
 • Comunicació de dades del cònjuge del pensionista (REM)
 • Comunicació de defunció de perceptor de prestació (REM)
 • Comunicació inici/final de l’activitat laboral de pensionistes (REM)
 • Comunicat de baixa i canvi de cotització de desocupació (REM)
 • Correcció de dades personals del pensionista (REM)
 • Cursos de Formació professional marítima i sanitària de l’Institut Social de la Marina
 • Declaració d’ingressos a l’efecte del complement per mínims (REM)
 • Declaració d’ingressos de pensionistes d’orfandat i a favor de familiars (REM)
 • Expedició de duplicat de diploma acreditatiu de la formació marítima i sanitària feta a l'Institut Social de la Marina
 • Gestió de la prestació d’incapacitat temporal (REM)
 • Increment de la incapacitat permanent total amb 55 anys (REM)
 • Increment del percentatge de viduïtat (Declaració d'ingressos) REM
 • Manteniment de la pensió de viduïtat per nou matrimoni (REM)
 • Modificació de dades bancàries i domicili del pensionista (REM)
 • Modificació del tipus voluntari IRPF (REM)
 • Mínims per càrregues familiars i declaració d’ingressos (REM)
 • Pensió d'orfandat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM)
 • Pensió de jubilació (REM)
 • Pensió de jubilació. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM)
 • Pensió de viduïtat (REM)
 • Pensió de viduïtat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM)
 • Pensió d’orfandat (REM)
 • Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Social de la Marina)
 • Prestacions vençudes i no percebudes per defunció (REM)
 • Prestació a favor de familiars (REM)
 • Prestació a favor de familiars. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM)
 • Prestació de risc durant la lactància natural (REM)
 • Prestació de risc durant l’embaràs (REM)
 • Prestació d’incapacitat permanent (REM)
 • Prestació d’incapacitat permanent. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals (REM)
 • Prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (REM)
 • Prestació per Naixement i Cura de Menor (REM)
 • Prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant (REM)
 • Reemborsament de despeses per assistència a Cursos de Formació Professional Marítima i Sanitària fets a l'Institut Social de la Marina
 • Rehabilitació de prestació (REM)
 • Reintegrament de despeses d'assistència sanitària a l'estranger (acció social REM)
 • Revisió de la incapacitat permanent (REM)
 • Revisió de les farmacioles a bord (REM)
 • Revisió de l’última revaloració i paga única (REM)
 • Sol·licitud Cessament d’Activitat Treballadors Autònoms (REM)
 • Sol·licitud Prestació Contributiva d’Atur (REM)
 • Sol·licitud Renda Activa d’Inserció (RAI-REM)
 • Sol·licitud Simplificada de prestacions per atur (REM)
 • Sol·licitud Subsidi d’Atur (REM)
 • Sol·licitud de represa agrupada de prestacions per atur (REM)
 • Sol·licitud d’expedició de certificats de formació sanitària específica inicial i avançada (REM)
 • Sol·licitud d’un curs de formació professional marítima i sanitària per una entitat del sector marítim pesquer (REM)
 • Trasllat de pensions a una altra província (REM)
Complementary Content
${loading}