Contenido principal

Naixement i Cura de Menor < Tornar

Cerrar

Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i cura de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Cura de Menor, per gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any. Qualsevol dels accessos disponibles us dirigirà al portal La teva Seguretat Social per autenticar-vos.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Treballadors que gaudeixin dels períodes de descans per naixement de fill, adopció i acolliment legalment establerts que vulguin sol·licitar  les prestacions per Naixement i Cura de Menor.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud, per Registre electrònic, de la prestació per Naixement i Cura de Menor.
  • Sol·licitar la prestació en múltiples períodes.
  • Annexar  documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Una vegada identificat a La teva Seguretat Social, en l'apartat "Família", prémer "Prestació per naixement i cura de menor".
  • Introduir la informació que correspongui.
  • Annexar els documents que s'indiquin.

Cal tenir en compte

Finalitzat el procés d'emplenament, se us indicaran els documents que heu de presentar, els quals podreu adjuntar electrònicament.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Podeu consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei "Les teves Gestions" del portal personal "La teva Seguretat Social", al qual podreu accedir des d'aquesta Seu electrònica.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}