Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Naixement i Atenció de Menor < Tornar

Cerrar

Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i atenció de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


Este servici permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Atenció de Menor, per a gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any. Qualsevol dels accessos disponibles el dirigirà al portal La teua Seguretat Social per a autenticar-se.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Treballadors que gaudisquen dels períodes de descans per naixement de fill, adopció i acolliment legalment establerts que vulguen sol·licitar  les prestacions per Naixement i Atenció de Menor.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud, per Registre electrònic, de la prestació per Naixement i Atenció de Menor.
  • Sol·licitar la prestació en múltiples períodes.
  • Annexar  documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Una vegada identificat a La teua Seguretat Social, en l'apartat "Família", polsar "Prestació per naixement i atenció de menor".
  • Introduir la informació que corresponga.
  • Annexar els documents que s'indiquen.

Cal tindre en compte

Una vegada finalitzat el procés d'ompliment, se li indicaran els documents que ha de presentar, els quals podrà adjuntar electrònicament.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de presentar en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Pot consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servici "Les teues Gestions" del portal personal "La teua Seguretat Social", al qual podrà accedir des d'esta Seu electrònica.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}