Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Preguntes Freqüents

Preguntas generales

A continuación, se ofrecen las respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a la Sede Electrónica de la Seguridad Social.Acceso al Buzón de Consultas de la Seguridad Social

Si no encuentra lo que buscaba, formule su propia consulta.

 1. . A qui va adreçada?
 2. . Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 3. . Quins servicis o tràmits puc fer?
 4. . És segur utilitzar els servicis de la Seu?
 5. . Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
 6. . Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
 7. . Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?
 8. . Com puc conéixer les novetats de la Seu?
 9. . Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?
 10. . Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?
 11. . Com sé si s'ha tramitat amb èxit un procediment?
 12. . Què és la firma electrònica?
 13. . Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici Verificació de firmes i certificats?
 14. . Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici de verificació d'informes mitjançant empremta?
 15. . Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb eixe codi?
 16. . Per què no puc accedir als servicis d'SMS?
 17. . En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rep al meu domicili?
 18. . Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?
 19. . Com puc saber les meues cotitzacions a la Seguretat Social?
 20. . Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?
 21. . Desaparició del certificat SILCON
Complementary Content
${loading}