Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Cesión de datos para Administracións Públicas

Cerrar

REESTRUTURACIÓN DOS SERVIZOS DE AFILIACIÓN DE CESIÓN DE DATOS

Vaise proceder á reestruturación dos seguintes servizos:

  • O servizo A003 reconvértese no servizo A103 – SITUACIÓN / VIDA LABORAL TRABALLADORES CONTA PROPIA”.
  • Os servizos A004 e A006 son substituídos polo servizo A106 – SITUACIÓN / VIDA LABORAL TRABALLADORES CONTA ALLEA.

Os usuarios con permiso de acceso ao servizo A003 terán acceso ao servizo A103 e os usuarios con permiso de acceso aos servizos A004 e A006 terán acceso ao servizo A106.

A partir do próximo 1 de outubro non se tramitan novas solicitudes de altas nos servizos A003, A004 e A006.

Durante o mes de outubro lvos usuarios poderán utilizar indistintamente os servizos a suprimir e os novos. O 31 de outubro de 2022 daranse de baixa os servizos A003, A004 e A006, a partir desta data só serán accesibles os servizos A103 e A106.

No apartado de Documentación Adxunta inclúese novo documento - Formato Ficheiros Servizos TGSS- co formato de todos os servizos de TGSS vixentes a partir do próximo 1 de outubro,

Modo de visualización: /
  • Consulta On Line (R002)
  • Cesión de Datos para Administracións Públicas: Autorización, alta e baixa de usuarios e variación de datos
  • Consulta de estado de ficheiros
  • Envío de Ficheiros
  • Recepción de Ficheiros
Complementary Content
${loading}