Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Requisitos de firma electrónica < Tornar

Signatura amb Autofirma

Pròximament, tots els tràmits electrònics de la Seguretat Social s’aniran adaptant gradualment al sistema de signatura mitjançant l’aplicació client Autofirma, desenvolupat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació digital. 

Pot descarregar la versió de l’aplicació Autofirma compatible amb el seu Sistema Operatiu en l’enllaç següent.

Quadre de compatibilitat

Quadre de compatibilitat de navegadors i sistemes operatius amb Autofirma

Sistemes Windows: Microsoft Edge, Google Chrome i Mozilla Firefox.
Sistemes Mac/OS: Safari, Google Chrome i Mozilla Firefox.

En el cas d’Internet Explorer, cal indicar que només funciona amb la versió IE11. Per aquesta raó es recomana l’ús d’altres navegadors.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Manual de Firma con Autofirma (PDF, 1550 Kb) 17/03/2022

Signatura Normalitzada

Sistema de signatura basat en l’execució en client d’un mòdul anomenat JNLP (Protocol d’Execució en Xarxa de Java). Este mòdul es descarregarà en el moment d’iniciar el procés de signatura i s’executarà associat al programa Java Web Start, per la qual cosa es requerix tenir la màquina virtual de Java instal·lada en el sistema. És àmpliament compatible amb els navegadors més coneguts.

Quadre compatibilitat

Nota: Firefox només mostra compatibilitat en la seua versió de 64 Bits, però a més requerix que el certificat estiga instal·lat al magatzem de certificats del Sistema Operatiu, per la qual cosa es recomana l’ús d’altres navegadors.

Signatura NO normalitzada tipus 1

Nota 1: Este tipus de signatura no és compatible actualment amb la nova versió de Java 9.xx

Nota 2: Este tipus de signatura, de moment, no és compatible amb Firefox versió 56 o superior  en sistemes operatius de 64 bits.

Quadre compatibilitat

Quadre compatibilitat Signatura no normalitzada tipus 1

A documentació adjunta podrà baixar el Manual tipus signatura no normalitzada tipus 1.

Signatura NO normalitzada tipus 2


Quadre compatibilitat

Quadre compatibilitat Signatura no normalitzada tipus 2

Segons el tipus de navegador:

  • Si utilitza Google Chrome o Mozilla Firefox:
    Es requerix la instal·lació prèvia de l’aplicació: CryptoBrowser. A continuació s’oferix l’enllaç de  baixada i el manual d’instal·lació.
  • Si utilitza Internet Explorer o Safari:
    La signatura es realitzarà mitjançant el sistema no normalitzat tipus 1 descrit més amunt. Consulte els requisits de configuració per a este tipus de signatura.

Signatura Cl@ve

Nota: Este tipus de signatura no requerix cap mena de requisit tècnic.

Quadre compatibilitat

Quadre compatibilitat de Signatura CL@ve

Complementary Content
${loading}