Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Cessió de dades per a les Administracions Públiques

Cerrar

En vista de les necessitats manifestades pels usuaris del servici C001, este servici passa a informar de les bases de cotització d’accidents de treball i malalties professionals dels treballadors en lloc d’informar de les seues bases per contingències comunes.

Modo de visualización: /
  • Consulta En Línia (R002)
  • Cessió de dades per a Administracions Públiques: Autorització, alta i baixa d’usuaris i variació de dades
  • Consulta de l’estat dels fitxers
  • Enviament de fitxers
  • Recepció de Fitxers
Complementary Content
${loading}