Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Afiliació i Inscripció

Modo de visualización: /
 • Estadístiques d'Afiliació
 • Acreditació de no estar inscrit com a empresari
 • Acreditació de no tindre Número de la Seguretat Social
 • Acreditació del Número de la Seguretat Social
 • Alta en Ocupació de Llar
 • Alta en treball autònom
 • Baixa d’ocupació de llar
 • Baixa en treball autònom
 • Canvi de base de cotització de treball autònom
 • Canvi de base de cotització-convenis especials
 • Canvi de domicili de treballador/empresa
 • Canvi i comunicació de telèfon i adreça electrònica
 • Comunicar fi d’alguna de les teues activitats en treball autònom
 • Comunicar nova activitat en treball autònom
 • Consulta seguiment expedient d’impugnació ja iniciat davant de la TGSS
 • Eliminació d'altes/baixes prèvies de treballadors del Sistema Especial per a Empleats de la Llar
 • Inclusió/exclusió/reincorporació al Sistema Especial Agrari. Inactivitat
 • Modificació de Mútua col·laboradora i de la cobertura de treball autònom
 • Modificació de dades laborals en ocupació de llar
 • Modificació de la condició de treball autònom
 • Modificació d’activitat autònom
 • Rectificació d'informe de vida laboral
 • Renúncia a tarifa plana en treball autònom
 • Sol·licitar el número de la Seguretat Social
 • Adjuntar documentació de treball autònom
 • Alta en conveni especial per Expedient de Regulació d’Ocupació.
 • Alta en un conveni especial
 • Aportar documentació a un expedient d’impugnació ja iniciat davant de la TGSS
 • Baixa de conveni especial per Expedient de Regulació d’Ocupació
 • Baixa en conveni especial
 • Impugnacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Treballadors Desplaçats. TA.300
 • Variació de dades de convenis especials
 • Variació de dades de convenis especials per Expedient de Regulació d'Ocupació.
Complementary Content
${loading}