Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Afiliación e Inscrición

Modo de visualización: /
 • Estatísticas de Afiliación
 • Acreditación de non estar inscrito como empresario
 • Acreditación de non ter Número da Seguridade Social
 • Acreditación do Número da Seguridade Social
 • Alta en Emprego de Fogar
 • Alta en traballo autónomo
 • Baixa de emprego de fogar
 • Baixa en traballo autónomo
 • Cambio de base de cotización de traballo autónomo
 • Cambio de base de cotización-convenios especiais
 • Cambio de domicilio de traballador/empresa
 • Cambio e comunicación de teléfono e correo electrónico
 • Comunicar fin dalgunha das túas actividades en traballo autónomo
 • Comunicar nova actividade en traballo autónomo
 • Consulta seguimento expediente de impugnación xa iniciado ante a TGSS
 • Eliminación de altas/baixas previas de traballadores no Sistema Especial para Empregados de Fogar
 • Inclusión/exclusión/reincorporación en Sistema Especial Agrario. Inactividade
 • Modificación da condición de traballo autónomo
 • Modificación de Mutua colaboradora e da cobertura de traballo autónomo
 • Modificación de actividade autónomo
 • Modificación de datos laborais en emprego de fogar
 • Rectificación de informe de vida laboral
 • Renuncia a tarifa plana en traballo autónomo
 • Solicitar o número da Seguridade Social
 • Achegar documentación a un expediente de impugnación xa iniciado ante a TGSS
 • Achegar documentación de traballo autónomo
 • Alta en convenio especial
 • Alta en convenio especial por Expediente de Regulación de Emprego.
 • Baixa en convenio especial
 • Baixa en convenio especial por Expediente de Regulación de Emprego
 • Impugnacións ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social
 • Traballadores Desprazados. TA.300
 • Variación de datos de convenios especiais
 • Variación de datos de convenios especiais por Expediente de Regulación de Emprego.
Complementary Content
${loading}