Contenido principal

Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Marina) < Tornar

Cerrar

AVÍS IMPORTANT

Si disposa de certificat electrònic o Cl@ve, per favor, utilitze'ls per accedir a este servici. També pot utilitzar este servici mitjançant representació d’una persona de la seua confiança que dispose de certificat digital o Cl@ve. En ambdós casos, el servici us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

Si vosté és un professional, o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actua en representació d’un interessat, ha d’utilitzar el servici d’esta Seu corresponent al tràmit que vullga realitzar accedint amb el seu certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presenten a través d’este servici o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

Mesures excepcionals COVID19:

Excepcionalment, mentre es mantinguen les mesures de contenció actuals, pot presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’este servici sense identificar-se electrònicament, si no disposa de mitjans per a això.

Tinga en compte que, en esta modalitat de tramesa, el seu escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social i no es generarà un justificant de la tramesa. També l'informem que pot ser necessari que ens posem en contacte amb vosté per a acreditar la seua identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per evitar perjudicis als ciutadans, durant l’estat d’alarma, els terminis per tramitar procediments referits a prestacions de la Seguretat Social estan suspesos.

Si necessita accedir a l’apartat de formularis i models, faça clic ací.

Li recordem la necessitat de fer un ús responsable d’este canal per assegurar una prestació del servici adequada i eficaç.


Este servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d’una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions dirigides a l’Institut Nacional de la Marina la presentació de les quals no estiga contemplada en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Als qui, en nom propi o en representació d'una altra persona, vulguen presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions dirigide a l’Institut Social de la Marina, la presentació dels quals no estiga contemplada en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Què permet fer

  • Annexar documentació.

Què necessita per realitzar-ho

  • Disposar d’un programari que li permeta annexar documentació.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servei, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

Per actuar en nom d’un tercer haurà de tenir un apoderament inscrit al Registre Electrònic d’Apoderaments que li permeta realitzar aquest tràmit. Si manca d’apoderament vigent en l’esmentat registre haurà d’acreditar la representació adjuntant un document vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la mateixa. En cas d’actuar en nom d’una persona física, també podrà acreditar la representació annexant el model normalitzat de representació que pot descarregar-se per al seu emplenament en l’apartat “documentació adjunta”.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l’Institut Social de la Marina a la qual voleu adreçar la vostra documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment, per la qual cosa, si caduca mentre ompli la sol·licitud haurà de tornar a iniciar-la i acabar les actuacions que tinga pendents.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

En utilitzar el servei amb Certificat Digital o Cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Modelo normalizado de representación ISM (PDF, 1744 Kb) 21/07/2023
Complementary Content
${loading}