Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

PREMI@ss. Firma Mútua

Servici que permet a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social la recepció dels informes derivats de les auditories de compliment, addicionals als d'auditoria de comptes anuals, que fa la Intervenció General de la Seguretat Social, així com manifestar la seua conformitat o presentar al·legacions.

Modo de visualización: /
Complementary Content
${loading}