Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

PREMI@ss. Sinatura Mutua

Servizo que permite ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social a recepción dos informes derivados das auditorías de cumprimento, adicionais aos de auditoría de contas anuais, que realiza a Intervención Xeral da Seguridade Social, así como manifestar a súa conformidade ou presentar alegacións a estes.

Modo de visualización: /
  • Premi@ss. Descarga de resposta á solicitude de ampliación de prazo
  • Premi@ss. Sinatura Mutua. Consulta
  • Premi@ss. Sinatura Mutua. Descarga do informe definitivo
  • Premi@ss. Sinatura Mutua. Descarga do informe provisional
  • Premi@ss. Sinatura Mutua. Presentar alegacións
  • Premi@ss. Sinatura Mutua. Presentar solicitude de ampliación de prazo
Complementary Content
${loading}