Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Certificado integral de prestacións < Volver

Este servizo permite obter, nun único documento, certificados sobre as pensións percibidas segundo a información existente no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas. Pódese obter un certificado resumo, de importes desagregados, sen importes, de IRPF, e de revalorización, ou no seu caso, o de pensións en baixa suspendidas, o certificado negativo de pensionista ou para o beneficiario de deducións.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que perciban unha prestación do Sistema de Seguridade Social ou dunha entidade allea ao Sistema pero integrada no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, así como a persoas que non perciban unha prestación da Seguridade Social ou dunha entidade allea ao Sistema.

Que permite realizar

Obter nun único documento os seguintes informes, segundo a información do interesado que dispoñamos:

 • Certificado resumido de prestacións
 • Certificado desagregado de prestacións
 • Certificado de prestacións sen importes
 • Certificado de IRPF
 • Certificado de revalorización de pensións
 • Certificado de pensións en baixa ou suspendidas
 • Certificado negativo de pensións
 • Certificado para beneficiarios de deducións


Unha vez descargado, poderá gardar ou imprimir todos ou o certificado que necesite. 

Que necesita para realizalo

Para obter un certificado:

 • Unha vez identificado poderás obter o certificado premendo na ligazón “Certificado integral de prestacións”.
 • Dispoñer do software para descargar/imprimir o certificado (arquivo PDF).
 • Se accede como representante, debe solicitarlle ao representado que confirme a representación accedendo á ligazón que recibirá no seu móbil por SMS.
 • Se accede como apoderado, deberá estar inscrito no Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

Hai que ter en conta

Non é necesario achegar ningún documento adicional para a súa tramitación.

Para as prestacións por Incapacidade Temporal en pagamento directo do INSS, Nacemento e coidado de menor, Risco durante o embarazo, Risco durante a lactación natural e Coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave, este certificado integral de prestacións, só mostrará os datos relativos ao certificado de IRPF.

Os datos introducidos no formulario deben coincidir cos existentes nas nosas bases de datos. Se non son coincidentes, non será posible obter o certificado.

O feito de acceder a este servizo e introducir voluntariamente o seu número de teléfono móbil, implica a súa autorización para que a Seguridade Social lle poida enviar mensaxes SMS para este ou outros propósitos informativos futuros.

O certificado integrado de prestacións contén un único CEA co que se pode acceder ao contido do certificado completo.
 

Próximos pasos

O certificado obtido consiste nun ficheiro .pdf, do que se poden obter copias impresas e no cal figura un único código CEA (Código Electrónico de Autenticidade), co que pode comprobar a súa autenticidade a través do Servizo de Verificación de Integridade Documental.Información complementaria Pasarela Dixital Única Europea
Acceso á plataforma de valoración

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}