Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE) i Certificat Provisional Substitutori (CPS) (La teva Seguretat Social) < Tornar

Aquest servei permet de forma gratuïta fer la sol·licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE). També podeu obtenir el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A titulars del dret a l'assistència sanitària i beneficiaris a càrrec seu que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Què permet fer

 • Podreu sol·licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per al titular del dret a l’assistència sanitària i per als seus beneficiaris.
 • Consultar si esteu en possessió d’una TSE en vigor.
 • Obtenir el Certificat Provisional Substitutori de la Targeta Sanitària Europea (CPS), per al titular del dret a assistència sanitària i els seus beneficiaris.
 • Imprimir el certificat provisional substitutori de la targeta sanitària europea al vostre domicili.

Què es necessita per fer-ho

 • Per obtenir el Certificat Provisional Substitutori és necessari un nivell d’identificació més segur que per obtenir la TSE. Si voleu sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori, quan premeu l’enllaç de sol·licitud el sistema us advertirà d’aquesta necessitat. Premi CONTINUAR i li oferirem les opcions d’identificació disponibles per poder completar aquesta sol·licitud.
 • Si hi accediu com a representant, heu de sol·licitar al representat que confirmi la representació accedint a l'enllaç que rebrà en el seu mòbil per SMS.
 • Si hi accediu com a apoderat, heu d’estar inscrit en el Registre Electrònic d’Apoderaments
 • En cas de no obtenció de la TSE o bé per a altres casos, podreu obtenir el Certificat Provisional Substitutori de la targeta sanitària europea i per a això heu d’entrar en Sol·licitud de Targeta Sanitària Europea i prémer sobre: Baixar Certificat Provisional Substitutori i indicar el període de validesa del certificat (màxim 90 dies). Cal disposar del programari necessari per baixar/imprimir el certificat (arxiu PDF). Tanmateix, si no se us expedeix la TSE per aquest mitjà, tingueu en compte que, si el motiu de desplaçament a un altre Estat és cursar estudis en programes  oficials de la Unió Europea o en centres d’ensenyament per a l’obtenció d’un títol públic oficial,  podeu accedir a la TSE aportant documentació acreditativa dels estudis a realitzar. Sol·liciteu cita prèvia per informar-se al telèfon 901 10 65 70 / 91 541 25 30.

Cal tenir en compte

 • Targeta Sanitària Europea:

Estats on és vàlida la TSE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.

La TSE no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l’Institut Social de la Marina (ISM) emetin el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut.

Més informació a “Tractament mèdic programat

En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l’adreça d’Internet:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es

La TSE és vàlida des de la data de recepció fins a la data de caducitat indicada. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continuï complint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s’originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d’acord amb el que preveu l’article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per imprimir

 • Certificat Provisional Substitutori:

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada sigui per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeti el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut. Tampoc no és vàlid si traslladeu la vostra residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS ofereix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seva data d'inici) i la seva utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continuï reunint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s’originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d’acord amb l’article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Nota informativa per imprimir

Pròxims passos

 • La Targeta sanitària europea s'enviarà, en un termini no superior a 5 dies al domicili que heu indicat.
   
 • El Certificat provisional substitutori obtingut consisteix en un arxiu .pdf, del qual es poden obtenir còpies impreses i on figura el codi CEA (Codi Electrònic d'Autenticitat) amb què podeu comprovar-ne l'autenticitat anant al Servei de Verificació d'Integritat Documental.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}