Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Carta de Servizos < Volver

Carta de Servizos

As Cartas de Servizos son documentos escritos que constitúen un instrumento a través do cal a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Instituto Social da Mariña informan os cidadáns sobre os servizos que teñen encomendados e acerca dos compromisos de calidade nas súas prestacións, así como dos dereitos dos cidadáns e usuarios en relación con estes servizos.

Complementary Content
${loading}