Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Activación de usuario < Volver

A través deste servizo o cidadán que dispoña de código de activación pode crear o seu propio contrasinal e activar o seu usuario.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Todos os cidadáns que desexen acceder aos servizos electrónicos dispoñibles mediante o tipo de autenticación de Cl@ve permanente (usuario e contrasinal).

Que permite realizar

Mediante este servizo o cidadán pode activar o seu usuario de Cl@ve Permanente e crear o seu propio contrasinal de acceso.

Que necesita para realizalo

Para a activación do usuario de Cl@ve Permanente débese acceder ao servizo de Activación de usuario onde se pedirá que se introduza o usuario (DNI ou NIE), o enderezo de correo electrónico (como dato adicional de contraste) e o código de activación que se subministrou no acto de rexistro. Para achegar máis seguridade ao proceso, tamén se realiza unha sinxela pregunta de comprobación de que se está a tratar cunha persoa física (captcha).

Se os datos son correctos, o sistema enviará ao usuario unha SMS cun código numérico dun só uso (One Time Password, OTP) que deberá teclear no campo do formulario correspondente. Se é correcto, o sistema permitirá establecer o contrasinal que se prefira, sempre que cumpra cunhas características mínimas de seguridade. Este contrasinal será o que se deberá utilizar de agora en diante cada vez que un servizo de administración electrónica o solicite.

Hai que ter en conta

Todos os campos marcados con (*) son obrigatorios.

O contrasinal debe cumprir unha serie de condicións mínimas:

  • Non pode conter nome, apelidos ou DNI.
  • A lonxitude mínima é de 8 caracteres e pode ter tantos caracteres como necesite.
  • Se o contrasinal contén menos de 16 caracteres debe cumprir como mínimo 3 das seguintes 4 condicións: Ter polo menos unha letra maiúscula, ter polo menos unha letra minúscula, ter polo menos un díxito ou ter polo menos un dos seguintes caracteres: ¡!$€%&@/\\()=?¿*[];,:._-+<>

Se se introduce erroneamente o código de activación máis de 5 veces, o sistema informará diso e deseguido bloquearao. Neste caso será necesario xerar un novo código de activación presencialmente en calquera oficina de rexistro ou telematicamente con certificado electrónico.

Se se introduce mal o código OTP máis de 3 veces avísase diso e deberase empezar de novo dende o principio o servizo de Activación de usuario.

Se se ten calquera problema con este servizo, débese contactar co 060.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Complementary Content
${loading}