Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Desassignar/reassignar l’autoritzat RED com a receptor de notificacions telemàtiques < Tornar

A través d’aquest servei, el subjecte responsable podrà desassignar, com a receptor de notificacions telemàtiques, l’autoritzat RED que en cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, el de l’autoritzat RED que tingui assignat el número d’afiliació a la Seguretat Social. A més, aquest servei permet al subjecte responsable tornar a assignar, com a receptor de notificacions telemàtiques, l’autoritzat RED que en cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, el de l’autoritzat RED que tingui assignat el número d’afiliació a la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A empreses i ciutadans.

Què permet fer

Permet desassignar, com a receptor de notificacions telemàtiques, l’autoritzat RED que en cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, el de l’autoritzat RED que tingui assignat el número d’afiliació a la Seguretat Social.

Una vegada feta la desassignació de l’autoritzat RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, de l’autoritzat RED del número d’afiliació, com a receptor de notificacions telemàtiques, els únics receptors de les notificacions telemàtiques posades a disposició del subjecte responsable a la Seu Electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social seran el mateix subjecte responsable i l’apoderat o apoderats que hagi designat el subjecte responsable a aquest efecte.

A més, el servei permet al subjecte responsable tornar a assignar, com a receptor de notificacions telemàtiques, l’autoritzat RED que en cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, el de l’autoritzat RED que tingui assignat el número d’afiliació a la Seguretat Social.

Una vegada feta la reassignació de l’autoritzat RED del codi de compte de cotització principal o, si no n’hi ha, de l’autoritzat RED del número d’afiliació, com a receptor de notificacions telemàtiques, els receptors de les notificacions telemàtiques posades a disposició del subjecte responsable a la Seu Electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social seran el mateix subjecte responsable, l’autoritzat RED i l’apoderat o apoderats que hagi designat el subjecte responsable a aquest efecte.

Cal tenir en compte

Si hi accedeix per Cl@ve amb Cl@ve permanent, per garantir un nivell de seguretat més alt en aquest servei, la validació de l’accés es complementarà amb la tramesa d’un codi via SMS al número de mòbil que hagi facilitat durant l’acte de registre, codi que haurà d’introduir per poder accedir-hi. Per poder signar la desassignació/reassignació es remetrà un altre codi per SMS.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}