Contenido principal

Solicitude alta de acredor do sistema de Seguridade Social < Volver

Este servizo facilita os pagamentos realizados a aqueles acredores que reúnan tal condición como consecuencia da prestación de bens e servizos ao sistema da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Acredores do Sistema da Seguridade Social conforme a normativa reguladora.

Qué permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude TOPFR.001.
  • Anexar un certificado bancario expedido pola entidade financeira a través da cal se desexe que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social efectúe o pagamento, onde conste a titularidade da conta e o código de conta do cliente ou IBAN/BIC, así como os documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que hai que anexar non deberá superar os 5 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo de solicitude de alta dun acredor (PDF, 105 Kb) 22/11/2017
Complementary Content
${loading}