Contenido principal

Sol·licitud d'alta de creditor del sistema de Seguretat Social < Tornar

Aquest servei facilita els pagaments efectuats a aquells creditors que reuneixin aquesta condició com a conseqüència de la prestació de béns i serveis al sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Creditors del Sistema de la Seguretat Social conforme a la normativa reguladora.

Què permet fer

  • Presentar una sol•licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol•licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol•licitud TOPFR.001.
  • Annexar un certificat bancari expedit per l'entitat financera a través de la qual es vulgui que la Tresoreria General de la Seguretat Social efectuï el pagament, on consti la titularitat del compte i el codi de compte del client o IBAN/BIC, així com els documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol•licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 5 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol•licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model de sol·licitud d'alta d'un creditor (PDF, 107 Kb) 22/11/2017
Complementary Content
${loading}