Contenido principal

Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Marina) < Tornar

Cerrar

AVÍS IMPORTANT

Si disposeu de certificat electrònic o Cl@ve, si us plau, utilitzeu-los per accedir a aquest servei. També podeu utilitzar aquest servei mitjançant representació d’una persona de la vostra confiança que disposi de certificat digital o Cl@ve. En tots dos casos, el servei us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presentin a través d’aquest servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

Mesures excepcionals COVID19:

Excepcionalment, mentre es mantinguin les mesures de contenció actuals, podeu presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’aquest servei sense identificar-vos electrònicament, si no disposeu de mitjans per a això.

Tingueu en compte que, en aquesta modalitat de tramesa, el vostre escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social i no es generarà un justificant de la tramesa. També us informem que pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per evitar perjudicis als ciutadans, durant l’estat d’alarma, els terminis per tramitar procediments referits a prestacions de la Seguretat Social estan suspesos.

Si necessiteu accedir a l’apartat de formularis i models, cliqueu aquí.

Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d’una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Nacional de la Marina la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en nom propi o en representació d'una altra persona, vulguin presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Social de la Marina, la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Què permet fer

 • Annexar documentació adreçada a l’Institut Social de la Marina.

Què es necessita per fer-ho

 • Annexar la documentació que es vulgui enviar.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l’Institut Social de la Marina a la qual voleu adreçar la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Servei extraordinari per situació d’alarma sense certificat (Covid-19):

Si necessiteu fer una sol·licitud urgent i inajornable, empleneu tots els camps del formulari web:

 • Per a persones físiques: DNI/NIE, empreses: CIF o un altre, en cas de disposar d’un altre document d’identificació.
 • Nom i cognoms.
 • Assegureu-vos d’emplenar de manera correcta el número de telèfon i l’adreça electrònica perquè puguem contactar amb vós i gestionar qualsevol incidència que es produeixi amb la vostra sol·licitud o comunicació.
 • Entitat a la qual adreceu la comunicació: Institut Social de la Marina.
 • La província de tràmit: indiqueu la Direcció Provincial de l’ISM del vostre lloc de residència.
 • Trieu l’assumpte a què fa referència la sol·licitud o comunicació.
 • Exposeu la sol·licitud o comunicació.
 • Annexeu la documentació acreditativa (màxim 10 Mb). Els formularis i models oficials són accessibles a través de l’enllaç següent. Si la documentació és annexada amb èxit, apareixerà un quadre per indicar que el procés s’ha completat al 100 %.
 • Important: Si formuleu una sol·licitud, no oblideu enviar una còpia del DNI o document identificatiu.
 • Empleneu la pregunta de seguretat i premeu continuar. Si el procés es completa amb èxit, apareixerà un avís a la part superior de la pantalla.

Recomanacions:

 • Si us plau, remeteu tota la documentació relativa a la sol·licitud  en una única tramesa per facilitar el tràmit de la sol·licitud.
 • Tingueu en compte que treballem per reduir l’impacte de les mesures de contenció del COVID–19 en la nostra gestió, no obstant això, la nostra capacitat de resposta es pot veure afectada. Per això cal la vostra col·laboració per facilitar la gestió d’aquest canal extraordinari.
 • Si us plau, no formuleu consultes sobre l’estat de la vostra sol·licitud per aquest canal. El nostre personal s’hi posarà en contacte si necessiteu fer alguna comprovació o sol·licitar documentació addicional.
 • Per a un funcionament adequat d’aquesta via extraordinària de presentació de sol·licituds i comunicacions  és indispensable la vostra col·laboració i l’ús responsable dels serveis públics. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Si esteu utilitzant el servei amb certificat digital o cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

En el cas d’utilitzar el servei sense certificat, no es genera cap justificant de la sol·licitud o comunicació, i la sol·licitud no s’incorporarà al Registre electrònic. Aquesta comunicació arribarà a la Direcció Provincial que hàgiu seleccionat i la hi gestionaran segons la prioritat que s’estableixi. En aquest cas, pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Modelo normalizado de representación ISM (PDF, 1647 Kb) 11/06/2020
Complementary Content
${loading}