Contenido principal

Assegurança Escolar - Presentació de la Relació d'Alumnes matriculats < Tornar

A través d’aquest servei els centres educatius podran presentar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Relació d’alumnes matriculats prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener (27-2), segons la qual “[...]. Els centres d’ensenyament on s’efectuï la matriculació, ja sigui ordinària o extraordinària, d’alumnes inclosos en el camp d’aplicació de l’Assegurança Escolar facilitaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació d’alumnes matriculats durant el mes següent al del tancament del termini de matrícula respectiu i hi hauran de fer constar el número de la Seguretat Social, el número del document nacional d’identitat i el nom i els cognoms de cada alumne”.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Centres Educatius.

Què permet fer

Presentar la Relació d'alumnes matriculats en fitxer electrònic i, una vegada finalitzat el procés, obtenir un justificant de presentació. 

Què es necessita per fer-ho

Certificat digital de persona física o certificat digital de representant (persona jurídica).

L’Identificador (DNI/NIF) del certificat digital amb què s’accedeix a aquest servei ha de coincidir amb l’identificador (DNI/NIF) del Centre Escolar del qual es vol annexar la relació d’alumnes.

Cal tenir en compte

S'admeten fitxers amb format tipus text (tractament de textos, inclosos fitxers d'extensions .pdf o .txt) i full de càlcul, amb una mida màxima de 20 Mb.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Manual de serveis electrònics per a la gestió de l'Assegurança Escolar (PDF, 3656 Kb) 11/10/2018
Complementary Content
${loading}