Contenido principal

Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) < Tornar

Cerrar

Excepcionalment, mentre es mantinguin les mesures de contenció actuals, podeu presentar escrits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’aquest servei sense identificar-vos electrònicament, si no disposeu de mitjans per a això. No s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei. A partir del dilluns 15 podreu fer aquestes sol·licituds en el servei específic per a l’Ingrés Mínim Vital.

Tingueu en compte que, en aquesta modalitat de tramesa, el vostre escrit o sol·licitud no es formalitzarà en el Registre Electrònic de la Seguretat Social. Es confirmarà en pantalla la tramesa de les dades i rebreu al correu electrònic que proporcioneu una còpia del que s’envia a la Direcció Provincial que seleccioneu. També us informem que pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i la documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per fer sol·licituds, podeu obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessiteu formular alguna comunicació relativa a la vostra pensió, podeu obtenir els models per emplenar-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d’una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’aquest servei.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en nom propi o en representació d’una altra persona, vulguin presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social  la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
Recordem que hi ha un servei específic per a les sol·licituds de l’Ingrés Mínim Vital. No s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei.

Què permet fer

 • Annexar documentació adreçada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què es necessita per fer-ho

 • Annexar la documentació que es vulgui enviar.
 • Si no disposeu d’algun document necessari per tramitar la vostra sol·licitud, el podeu substituir per una declaració responsable.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

A través d’aquest servei no s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim Vital. Per a això teniu disponible un servei exclusivament per a aquestes sol·licituds: Sol·licitud Ingrés Mínim Vital. Podeu fer la sol·licitud tant amb certificat electrònic o usuari + contrasenya cl@ve, com sense certificat.

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la qual voleu adreçar la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Servei extraordinari per situació d’alarma sense certificat (Covid-19):

Aquí podeu veure un vídeo explicatiu de l’ús del servei: Ús del servei per situació COVID19

Si necessiteu fer una sol·licitud urgent i inajornable, empleneu tots els camps del formulari web:

 • Per a persones físiques: DNI/NIE, empreses: CIF o un altre, en cas de disposar d’un altre document d’identificació.
 • Nom i cognoms.
 • Assegureu-vos d’emplenar de manera correcta el número de telèfon i l’adreça electrònica perquè puguem contactar amb vós i gestionar qualsevol incidència que es produeixi amb la vostra sol·licitud o comunicació.
 • Entitat a la qual adreceu la comunicació: Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • La província de tràmit: indiqueu la Direcció Provincial de l’INSS del vostre lloc de residència.
 • Trieu l’assumpte a què fa referència la sol·licitud o comunicació.
 • Exposeu la sol·licitud o comunicació.
 • Annexeu la documentació acreditativa (màxim 10 Mb). Els formularis i models oficials són accessibles a través de l’enllaç següent. Si la documentació és annexada amb èxit, apareixerà un quadre per indicar que el procés s’ha completat al 100 % per cadascun dels fitxers annexats. En aquest quadre també podreu suprimir fitxers annexats que finalment no vulgueu incorporar a la vostra comunicació abans d’enviar-la.
 • Important: Si formuleu una sol·licitud, no oblideu enviar una còpia del DNI o document identificatiu.
 • Empleneu la pregunta de seguretat i premeu continuar. Si el procés es completa amb èxit, apareixerà un avís a la part superior de la pantalla i rebreu un correu electrònic de confirmació d’enviament a l’adreça electrònica proporcionada.

Recomanacions:

 • Si us plau, remeteu tota la documentació relativa a la sol·licitud  en una única tramesa i preferiblement en format PDF per facilitar el tràmit de la sol·licitud.
 • Tingueu en compte que treballem per reduir l’impacte de les mesures de contenció del COVID–19 en la nostra gestió, no obstant això, la nostra capacitat de resposta es pot veure afectada. Per això cal la vostra col·laboració per facilitar la gestió d’aquest canal extraordinari.
 • Si us plau, no formuleu consultes sobre l’estat de la vostra sol·licitud per aquest canal. El nostre personal s’hi posarà en contacte si necessiteu fer alguna comprovació o sol·licitar documentació addicional.
 • Per a un funcionament adequat d’aquesta via extraordinària de presentació de sol·licituds i comunicacions  és indispensable la vostra col·laboració i l’ús responsable dels serveis públics. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Si esteu utilitzant el servei amb certificat digital o cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

En el cas d’utilitzar el servei sense certificat, veureu a la pantalla un avís i rebreu un correu electrònic a l’adreça que ens hàgiu proporcionat al qüestionari electrònic. Per això, és molt important que reviseu si aquesta adreça electrònica proporcionada és correcta abans d’enviar la comunicació.

Tingueu en compte també que la sol·licitud no s’incorporarà al Registre electrònic. Aquesta comunicació arribarà a la Direcció Provincial que hàgiu seleccionat i la hi gestionaran segons la prioritat que s’estableixi. En aquest cas, pot ser necessari que ens hi posem en contacte per acreditar la vostra identitat, verificar les dades i documentació remesa o, si escau, requerir documentació addicional.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1452 Kb) 17/06/2020
Complementary Content
${loading}