Contenido principal

Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, en representació d’una altra persona i per registre electrònic, l’emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en representació d'una altra persona que compleixi els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social, vulguin sol·licitar l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular com per als beneficiaris.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic de l'emissió del Certificat Provisional Substitutori.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud i el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.
  • Disposar d'un programari que li permeti emplenar la sol·licitud i desar-la per poder annexar-la.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Estats on és vàlid el CPS: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

El CPS és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori d'un dels Estats indicats, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'estada sigui per turisme, una activitat professional o per estudis.

El CPS no és vàlid quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeti el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut. Tampoc no és vàlid si traslladeu la vostra residència al territori d'un altre Estat membre.

El CPS ofereix la mateixa cobertura que la TSE. En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar l’adreça d’Internet https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=es.

El CPS és vàlid durant el període que s'indica al document (s'emet per 90 dies com a màxim des de la seva data d'inici) i la seva utilització, durant el període de validesa, es troba condicionada al fet que el titular continuï reunint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s’originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d’acord amb l’article 76 del Reglament (CE) 883/04.

Abans de desplaçar-vos a qualsevol dels països indicats abans, comproveu que el període de validesa del CPS comprèn la data de retorn prevista.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà al domicili de l'interessat el Certificat Provisional Substitutori sol·licitat, sempre que compleixi els requisits per a l'emissió.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}