Contenido principal

Jubilació nacional (com a representant) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la pensió de jubilació nacional en representació d’una altra persona.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que vulguin sol·licitar la pensió de jubilació nacional en representació d'una altra persona.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic de la pensió de jubilació nacional en representació d'una altra persona.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Introduir al formulari la màxima quantitat d'informació de què es disposi per fer la sol·licitud esmentada.
 • Annexar els documents que s'indiquin.

Cal tenir en compte

 • Una vegada finalitzat el procés d'emplenament, s'indicaran els documents que heu de presentar i tindreu la possibilitat d'adjuntar-los electrònicament.
 • Quan envieu la sol·licitud com a apoderat del futur titular de la prestació, haureu d’acreditar obligatòriament aquesta representació adjuntant el document de representació aprovat a aquest efecte, el qual es pot baixar des de l’apartat de documentació associada.  No obstant això, podeu adjuntar qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.
 • Així mateix, només si se us sol·licita en finalitzar l'emplenament del formulari, haureu d'enviar el model d'autorització per al reconeixement dels beneficis per cura de fills o menors acollits que figura a l'apartat de documentació associada i al qual sereu redirigit quan sigui el moment, en cas necessari, per tal de baixar-lo.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 4 Mb.

Pròxims passos

 • Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.
  Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.
 • L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.
 • Podeu consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}