Contenido principal

Naixement i Cura de Menor (com a representant) < Tornar

Cerrar

Els certificats d’empresa de l’inici del descans obligatori i/o voluntari  de la prestació de naixement i cura de menor només es poden remetre a partir de la data en què s’inicia el descans. Si no s’ha iniciat, no pot ser objecte de certificació.


Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació per Naixement i Cura de Menor, per gaudir del període de descans laboral corresponent, per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment permanent o temporal superior a un any.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A les persones que vulguin sol·licitar la prestació per Naixement i Cura de Menor en representació d’una altra persona.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud, per Registre electrònic, de la prestació de Naixement i Cura de Menor.
    Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar  documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Introduir al formulari la màxima quantitat d'informació de què es disposi per fer la sol·licitud esmentada.
  • Annexar els documents que s'indiquin.

Cal tenir en compte

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 4 Mb.

Finalitzat el procés d'emplenament, se us indicaran els documents que heu de presentar, els quals podreu adjuntar electrònicament.

Si envieu la sol·licitud com a representant del futur titular de la prestació, haureu d’acreditar obligatòriament aquesta representació adjuntant el document de representació aprovat a aquest efecte, el qual es pot baixar des de l’apartat de documentació associada. No obstant això, podeu adjuntar qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}