Contenido principal

Devolució d’ingressos indeguts Règim General i Assimilats < Tornar

A través d’aquest servei es podrà sol·licitar, per Registre electrònic, el reintegrament total o parcial de les quotes ingressades per error, en els termes i supòsits fixats reglamentàriament, en el Règim General i Assimilats.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Empreses incloses al Règim General i Assimilats.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud TC.13/1.
  • Annexar els documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

De forma opcional, també es podrà annexar la documentació següent:

  • Documentació que justifiqui el dret a la devolució: sentències, nòmines, resolucions administratives, etc.
  • Document d'apoderament per actuar en nom d'un tercer. Cal adjuntar-ho en cas d'actuar en nom d'un tercer.

El dret al reintegrament prescriu passats quatre anys a comptar des de l'endemà de l'ingrés de les quotes.

La documentació annexada no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.


Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, l'haureu de presentar en un altre moment o haureu d'utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}