Contenido principal

Declaració personal de fills a càrrec del sol·licitant de la prestació d'incapacitat temporal < Tornar

Aquest servei permet, per Registre electrònic, als treballadors fer la declaració dels fills a càrrec seu, per al tràmit de la prestació per incapacitat temporal en pagament directe de l’INSS.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als treballadors que estiguin tramitant la prestació  d'incapacitat temporal i que tenen fills al seu càrrec,  menors de 26 anys o majors amb una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Què permet fer

  • Fer una declaració dels fills a càrrec per Registre Electrònic.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

Annexar fotocòpia del llibre de família amb les dades dels fills que s’hi han inclòs.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Mitjançant aquest formulari, el treballador  podrà fer la declaració dels fills a càrrec seu, necessària per al càlcul de la prestació i per aplicar els límits, d’acord amb el que estableix l’article 270.3 de la Llei General de la Seguretat Social.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

 

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Complementary Content
${loading}