Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Servei de verificació de signatures i certificats < Tornar

Servei de verificació de la signatura digital als fitxers signats per aquest sistema.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Verificar l'autenticitat i integritat de fitxers signats amb certificats generats per la Seguretat Social en formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7.

Què es necessita per fer-ho

  • Tenir un navegador compatible amb les miniaplicacions de Java.
  • Màquina Virtual Java instal·lada.
  • Estar en possessió del fitxer que es vol verificar, ja que la verificació es fa al seu ordinador.

Cal tenir en compte

L'objectiu del servei de verificació de signatures i certificats és la comprovació de les signatures electròniques dels documents emesos per la Seguretat Social, de manera que qualsevol ciutadà en pugui verificar l'autenticitat i integritat.

El servei s'ofereix per verificar fitxers signats amb certificats generats per la Seguretat Social (formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7). Es poden validar, per tant, fitxers signats amb certificats SILCON i amb certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social (ACGISS), en concret, certificats de segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada i d'empleat públic. Així mateix, es validen els segellats de temps associats als documents, per a aquells casos en què calgui comprovar la data en què es va fer cada una de les signatures.

En el cas dels documents PDF generats per la Seguretat Social, també es pot validar la signatura des de l'ordinador i per a això cal configurar prèviament l'entorn d'Adobe Acrobat Reader per confiar en el certificat arrel de l'Autoritat de Certificació de la Seguretat Social, per la qual cosa es faciliten les Instruccions per a la verificació de documents PDF signats electrònicament.

 

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}