Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Servici de verificació de signatures i certificats < Tornar

Servici de verificació de la firma digital als fitxers firmats per este sistema.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A tots els ciutadans.

Què permet fer

Verificar l'autenticitat i integritat de fitxers firmats amb certificats generats per la Seguretat Social en formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7.

Què es necessita per a fer-ho

  • Tindre un navegador compatible amb les miniaplicacions de Java.
  • Màquina Virtual Java instal·lada.
  • Estar en possessió del fitxer que es vol verificar, ja que la verificació es fa al seu ordinador.

Cal tindre en compte

L'objectiu del servici de verificació de firmes i certificats és la comprovació de les firmes electròniques dels documents emesos per la Seguretat Social, de manera que qualsevol ciutadà en puga verificar l'autenticitat i integritat.

El servici s'oferix per a verificar fitxers firmats amb certificats generats per la Seguretat Social (formats PDF, XAdES, CAdES i PKCS#7). Es poden validar, per tant, fitxers firmats amb certificats SILCON i amb certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social (ACGISS), en concret, certificats de segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada i d'empleat públic. Així mateix, es validen els segellats de temps associats als documents, per als casos en què calga comprovar la data en què es va fer cada una de les firmes.

En el cas dels documents PDF generats per la Seguretat Social, també es pot validar la firma des de l'ordinador i per a això cal configurar prèviament l'entorn d'Adobe Acrobat Reader per a confiar en el certificat arrel de l'Autoritat de Certificació de la Seguretat Social, per la qual cosa es faciliten les Instruccions per a la verificació de documents PDF firmats electrònicament.

 

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Complementary Content
${loading}