Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Ingrés Mínim Vital < Tornar

Cerrar

AVÍS

Si no disposeu de certificat digital,  ni usuari i contrasenya i Cl@ve podeu fer la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital a través del servei Ingrés Mínim Vital. Sense certificat.

A més, pot accedir a la resposta a les preguntes més freqüents sobre aquesta prestació o a informació sobre els aspectes més destacats de la seva regulació legal.

Sobre el COMPLEMENT D’AJUDA PER A LA INFANTESA:

NO HAN DE SOL·LICITAR EL COMPLEMENT, ja que es reconeixerà d’ofici per l’INSS amb efectes d’1 de febrer de 2022:

 • els actuals perceptors d’IMV.
 • els sol·licitants d’IMV que tinguin l’expedient en tràmit.
 • els beneficiaris de Protecció Familiar la unitat de convivència del qual estigui constituïda exclusivament pels membres que figuren a l’expedient de Protecció Familiar i compleixin els requisits.

PODEN SOL·LICITAR-HO en l’INSS en imv.seg-social.es les unitats de convivència que incloguin menors d’edat entre els seus membres, compleixin tots els requisits necessaris per a la concessió de l’ingrés mínim vital i els establerts respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius.

Si vostè té dret a l’ingrés mínim vital se li reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense que sigui necessari que presenti una sol·licitud independent.

Té a la seva disposició un Simulador de l’ingrés mínim vital amb el qual podrà comprovar si compleix els requisits per rebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i conèixer l’import aproximat que podria correspondre-li.

Disposa d’un telèfon d’informació sobre ingrés mínim vital: 900 20 22 22.

Les sol·licituds de la prestació de l’ingrés mínim vital corresponents a persones amb residència al País Basc s’hauran de presentar únicament a través del servei sense certificat digital.


Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la prestació d’Ingrés Mínim Vital, que es configura com el dret a una prestació de naturalesa econòmica dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència que manquin dels recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones o unitats de convivència en situació de risc de pobresa i exclusió social. Aquestes unitats de convivència poden ser: Unipersonals, Unitat de convivència sense menors i unitat de convivència amb menors.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud de la prestació per Ingrés Mínim Vital.
 • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

 • Heu d’emplenar i adjuntar el formulari de sol·licitud que podeu trobar a la secció de Documentació adjunta d’aquest servei.
   
 • És necessari que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant i per tots els components de la unitat de convivència que apareixen a la sol·licitud. Per a això, heu d’adjuntar una imatge d’algun document on es mostri la vostra voluntat de sol·licitar la prestació de l’Ingrés Mínim Vital i on aparegui tant la signatura del sol·licitant, com la de cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats que apareixen a la sol·licitud.

  Per a això, podeu escriure de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, aquest text o similar:

   “Mitjançant l'escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data………..acredito la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.

  Signat:

  Signatura manuscrita i sota el nom, cognoms i número DNI/NIE. Ha d’aparèixer la signatura i les dades tant del sol·licitant com de tots els integrants de la unitat de convivència que apareguin a la sol·licitud.
 • Annexeu els documents necessaris segons les vostres circumstàncies, els quals podreu trobar a la part final del formulari de sol·licitud que trobareu a la secció Documentació adjunta d’aquest servei.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

Si us plau, llegiu atentament aquesta informació per fer correctament la sol·licitud:

 • Podeu fer la sol·licitud identificant-vos i signant mitjançant certificat electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.
 • És important que al camp província indiqueu la província on tingueu el domicili fiscal.
 • La documentació que heu d’aportar està indicada al final del formulari de sol·licitud.
 • És important comprovar que el compte corrent en el qual sol·liciteu el pagament correspongui a una entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social. Pot consultar-les a aquest enllaç. Localitzeu el segon bloc de 4 dígits en l’IBAN del vostre compte bancari i busqueu-lo a la llista. Si no hi apareix, ens heu d’indicar un codi de compte en alguna entitat financera de la llista.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.
 • És important i necessari que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant i per cada un dels integrants de la unitat de convivència majors d’edat o menors emancipats  que apareixen a la sol·licitud. Si utilitzeu el formulari en pdf i no disposeu d’impressora i escàner, podeu signar a la pantalla tàctil del mòbil o tauleta utilitzant una aplicació que ho permeti. També podeu adjuntar, juntament amb el formulari, una còpia del DNI/NIE i una imatge de l’acreditació de la vostra voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit signat per vós i per tots els integrants de la unitat de convivència, indicant sota la signatura el nom i cognoms de cada un. Per a això, podeu copiar de forma manuscrita en un paper, amb lletra clara i llegible, aquest text o similar:

  “Mitjançant l'escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data………..acredito la meva voluntat de sol·licitar l’ingrés mínim vital.
  Signat: “

  i a continuació el nom, cognoms, signatura manuscrita i número de DNI/NIE del sol·licitant i, si n’hi ha, el nom, cognoms, signatura manuscrita” per a cada membre de la unitat de convivència. 
 • La mida màxima per a tota la documentació és de 10 Mb. Si us plau, reduïu la mida i les resolucions del que ens envieu al màxim possible per no tenir problemes en adjuntar la documentació.
 • Si no podeu aportar tota la documentació d’un sol cop, dividiu la documentació a adjuntar en dos grups que no ocupin més de 10 Mb cada un i feu la sol·licitud en dues vegades. La segona vegada no cal que torneu a aportar el formulari emplenat, només la documentació indicant  al camp d’al·legacions que és una segona tramesa i aportant el número de registre que us va donar l’aplicació en acabar la primera tramesa.
 • Si hi accediu amb usuari i contrasenya cl@ve, per garantir un nivell de seguretat més alt, en el moment de signar la sol·licitud se us enviarà un codi per SMS al número de mòbil que hàgiu declarat durant l’acte del registre en Cl@ve.

Pròxims passos

 • Una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF amb el número de registre electrònic assignat.
 • Aquest número de registre que se us assigna no és el mateix codi (CSV) que s’obté en el servei sense certificat, per la qual cosa no és possible consultar una sol·licitud en el servei sense certificat amb el número de registre electrònic. En aquest cas, el sistema us indicarà que la sol·licitud no existeix.
 • Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d’error o deficiència de la transmissió, l’haureu de presentar en un altre moment o haureu d’utilitzar altres mitjans. 

L’INSS enviarà al domicili de l’interessat la resolució de la sol·licitud en el termini màxim de sis mesos.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}