Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Comprobación dun traballador nunha liquidación < Volver

A través deste servizo poderase comprobar a validez da pegada electrónica dunha Relación Nominal de Traballadores (RNT). Ademais permite verificar a información reflectida na RNT respecto aos traballadores incluídos.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A calquera cidadán, empresario ou profesional.

Qué permite realizar

  • Verificar, por parte de terceiros,  a pegada electrónica da Relación Nominal de Traballadores dunha liquidación. O servizo comprobará tanto que a pegada sexa correcta coma que esta corresponda a unha liquidación confirmada e vixente, non facilitando información no  caso de tratarse de liquidacións que fosen anuladas ou rectificadas.
  • Opcionalmente, obter a información obrante na base de datos da TGSS para algún dos traballadores incluídos na Relación Nominal Traballadores, co obxecto de poder cotexala cos datos do documento que obra en poder do usuario.

Qué necesita para realizalo

O usuario debe dispoñer da Relación Nominal de Traballadores cuxa veracidade e datos pretende comprobar, xa que o servizo lle vai requirir unha serie de datos incluídos no devandito documento.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Manual do servizo de Comprobación dun traballador nunha liquidación (PDF, 1357 Kb) 21/09/2018
Complementary Content
${loading}