Contenido principal

Solicitude de modificación acredor do sistema de Seguridade Social < Volver

Este servizo permite solicitar a baixa ou a comunicación/modificación de datos aos acredores do Sistema da Seguridade Social.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Acredores do Sistema da Seguridade Social que figuren de alta como tal nel, conforme a normativa reguladora.

Qué permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude TOPFR.002.
  • Anexar os documentos que se detallan nas súas instrucións.
  • En caso de modificación de datos bancarios anexar un certificado bancario expedido pola entidade financeira a través da cal se desexe que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social efectúe o pagamento, onde conste a titularidade da conta e o código de conta do cliente ou IBAN/BIC.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 5 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.
Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor (PDF, 118 Kb) 22/11/2017
Complementary Content
${loading}