Contenido principal

Esquecemento de contrasinal < Volver

En caso de esquecemento ou bloqueo do contrasinal, este pode recuperarse a través deste servizo.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Cidadáns dados de alta en Cl@ve permanente (usuario e contrasinal) que esquecesen o seu contrasinal ou para os que o devandito contrasinal quedase bloqueado por superarse o número máximo de 5 intentos de autenticación falidos.

Que permite realizar

Mediante este servizo pódese volver crear o contrasinal de acceso.

Que necesita para realizalo

Para volver crear un novo contrasinal débese acceder ao servizo de Esquecemento de contrasinal onde se pedirá que se introduza o usuario (o teu DNI ou NIE) e o código de activación que se subministrou no acto de rexistro. Para achegar máis seguridade ao proceso, tamén se realiza unha sinxela pregunta de comprobación de que se está a tratar cunha persoa física (captcha).

Se os datos son correctos, o sistema enviará ao usuario unha SMS cun código numérico dun só uso (One Time Password, OTP) que deberá teclear no campo do formulario correspondente. Se é correcto, o sistema permitirá establecer o contrasinal que se prefira, sempre que cumpra cunhas características mínimas de seguridade. Este contrasinal será o que se deberá utilizar de agora en diante cada vez que un servizo de administración electrónica o solicite.

Hai que ter en conta

Todos os campos marcados con (*) son obrigatorios.

O contrasinal debe cumprir unha serie de condicións mínimas:

 • Non pode conter nome, apelidos ou DNI.
 • A lonxitude mínima é de 8 caracteres e pode ter tantos caracteres como necesite.
 • Se o contrasinal contén menos de 16 caracteres debe cumprir como mínimo 3 das seguintes 4 condicións: Ter polo menos unha letra maiúscula, ter polo menos unha letra minúscula, ter polo menos un díxito ou ter polo menos un dos seguintes caracteres: ¡!$€%&@/\\()=?¿*[];,:._-+<>

Se se introduce mal o código OTP máis de 3 veces, avísase diso e deberase empezar de novo dende o principio o servizo de Esquecemento de contrasinal.

Se se ten calquera problema con este servizo, débese contactar co 060.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

 • Certificados
  electrónicos
 • Usuario +
  Contrasinal
  Usuario +
  Contrasinal (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sen
  certificado
 • Vía SMS
Complementary Content
${loading}