Contenido principal

Consulta e sinatura de notificacións telemáticas < Volver

Cerrar

Sinatura electrónica.

Se utiliza a última versión de Java 1.8.0_291 lembre marcar o protocolo TLSv1.3 no Panel de Control Java ou consulte o Manual de configuración Sinatura Normalizada (JNLP) para máis información.


Neste servizo, o usuario poderá consultar e asinar as súas notificacións. Se a notificación está identificada coas materias de “Inscrición, afiliación, cotización e recadación” ou “Impugnacións ante a TGSS” tamén poderá acceder e xestionar as notificacións o autorizado RED que en cada momento teña asignada a xestión no Sistema RED do código conta principal, ou no seu defecto, o autorizado RED que teña asignado o número de Seguridade Social ou, no seu caso, o seu apoderado.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}