Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Servizo de verificación de integridade de documentos < Volver

Comprobación de veracidade de documentos impresos con Códigos Electrónicos de Autenticidade (Códigos CEA).

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Cidadáns e en xeral a todo receptor que teña un documento impreso con CEA.

Que permite realizar

O servizo de Verificación de Integridade de Documentos proporciona un mecanismo para comprobar a veracidade dos documentos impresos en papel emitidos pola Seguridade Social, de acordo coa lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Actualmente esta verificación está dispoñible entre outros para o certificado de notificación de recibo de notificacións telemáticas.

Permite aos usuarios que acceden á Sede Electrónica da Seguridade Social verificar visualmente documentos impresos, xerados por esta, baseados en Códigos Electrónicos de Autenticidade (Códigos CEA).

Que necesita para realizalo

Documento con código CEA.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Complementary Content
${loading}