Contenido principal

Registro de Apoderamientos < Volver

Cerrar

Entrada en vigor do novo Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social

Con data 2 de abril de 2021 entrou en vigor a  Orde ISM/189/2021, do 3 de marzo, pola que se regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social e, polo tanto, quedaron sen efecto todos os poderes outorgados con anterioridade a esta data.
Acceda a cubrir os novos modelos de poderes, se aínda non o fixo.

Máis información.


Sinatura electrónica.

Se utiliza a última versión de Java 1.8.0_291 lembre marcar o protocolo TLSv1.3 no Panel de Control Java ou consulte o Manual de configuración Sinatura Normalizada (JNLP) para máis información.

  • Este servicio permite a personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica gestionar sus apoderamientos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.
  • Podrá acceder al catálogo de categorías y trámites que puedan ser objeto de apoderamiento, otorgar poderes, realizar consultas y acciones sobre los apoderamientos otorgados, modificar los datos de contacto y modificar los datos de apoderado.

Regulación legal.

Complementary Content
${loading}