Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Preguntes Freqüents

Solucions tècniques

 1. . Quina configuració ha de tenir el meu ordinador per utilitzar els serveis de la Seu?
 2. . Com he de configurar el meu ordinador?
 3. . Com comprovo el Sistema Operatiu del meu ordinador? I la versió Java?
 4. . Amb Mozilla Firefox mostra un missatge que indica que la connexió no està verificada
 5. . Tinc diversos certificats instal·lats, però en sortir de l'aplicació i en tornar a entrar, sempre m'agafa les dades del mateix certificat, que és el primer que he utilitzat
 6. . Quin programari necessito per accedir i signar a la Seu Electrònica?
 7. . Tinc problemes a l'hora de signar
 8. . Problemes a l'hora de signar amb Google Chrome
 9. . Estic intentant entrar amb el meu DNI electrònic i em diuen que per poder utilitzar el servei necessito un certificat dels admesos per la Seguretat Social
 10. . Què és un certificat digital?
 11. . Quins tipus de certificats hi ha?
 12. . Què és una entitat certificadora/autoritat certificadora?
 13. . Què és un certificat de Persona Física?
 14. . Què és un certificat de Persona Jurídica o entitat?
 15. . Què és un certificat ARREL?
 16. . Què és el certificat arrel de l'ACGISS?
 17. . Què és el certificat arrel de l'FNMT-RCM?
 18. . Quin període de validesa tenen els certificats digitals?
 19. . He de sol·licitar la renovació del meu certificat digital o es produeix automàticament?
 20. . Quins certificats digitals són admissibles a la Seu Electrònica?
 21. . Amb qualsevol certificat digital puc accedir als mateixos serveis o tràmits?
 22. . En quins serveis o tràmits de la Seu Electrònica es pot utilitzar el Certificat de Persona Jurídica?
 23. . Puc tenir més d'un certificat digital?
 24. . Com aconsegueixo un certificat digital?
 25. . Com puc obtenir un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)?
 26. . Com puc obtenir el certificat IZENPE?
 27. . Quines són les oficines d'inscripcions de la Seguretat Social on puc obtenir el meu certificat digital per a persona física?
 28. . En quins serveis o tràmits puc utilitzar el DNI electrònic? Per què no me'l reconeix?
 29. . Per què no em permet l'accés amb el meu certificat digital?
 30. . Quina ha de ser la configuració del meu navegador per poder utilitzar el meu certificat digital a la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 31. . Puc protegir el meu certificat al navegador?
 32. . Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?
 33. . Si tinc Chrome o Linux, com puc baixar els certificats digitals?
 34. . Com es poden exportar i importar els certificats digitals? Hi ha algun manual sobre això?
 35. . Problemes desdoblament certificats: apareixen a la pantalla els certificats que es volen exportar al navegador, després d'introduir el DNIe corresponent, n'apareixen dos, uns d'autenticació i un altre separadament, la qual cosa no és operativa
 36. . Per què no puc guardar el formulari en un fitxer, una vegada emplenat, per adjuntar-lo després?
 37. . Quines diferències hi ha entre "signatura electrònica" i "codificacions informàtiques" quan intento comprovar l'autenticitat d'un informe o certificat emès per la Seguretat Social?
 38. . Per què no em permet acabar el procés de sol·licitud d'un tràmit en el Registre Electrònic? Per què m'indica el procés que hi ha un error en la transmissió?
 39. . Tinc instal·lat el certificat correctament, accedeixo a altres pàgines web, però alguns serveis amb certificat de la seu no em funcionen
 40. . Per què no es genera l’arxiu de baixada de l’informe sol·licitat? Per què m’apareix una finestra que indica S’ESTÀ GENERANT EL VOSTRE INFORME?
 41. . Per què mostra "Atenció! S’ha produït a la pàg. 1. Si us plau, valideu les dades de la sol·licitud. Si són correctes signeu la sol·licitud, si són incorrectes torneu a la pantalla anterior per corregir-les" si les dades són correctes?
Complementary Content
${loading}