Contenido principal

Preguntes Freqüents

 1. . Quins actes es notifiquen per via telemàtica?
 2. . Com es pot assegurar la recepció de totes les notificacions que es publiquen en la SEDESS?
 3. . Es pot actuar en representació de tercers?
 4. . Quan es despleguen els efectes jurídics de la notificació telemàtica?
 5. . Com s'ha d'actuar davant una incidència tècnica?
 6. . Tinc problemes a l´hora de firmar
 7. . Quin programari necessite per a accedir i firmar les meues notificacions?
 8. . Com es pot designar un tercer com a receptor de notificacions telemàtiques?
 9. . Com pot consultar l'usuari a quins procediments de Notificació Telemàtica està subscrit?
 10. . Com pot comunicar l'interessat que les notificacions es posen exclusivament a la seua disposició?
 11. . En comprovar si hi ha notificacions, apareix este text a la pantalla de consulta: "No hi ha notificacions, però pot ser que no estiga donat d'alta en este servici". Per què?
 12. . Si ja dispose de certificat digital, s'ha de fer algun tràmit previ addicional per a rebre les notificacions telemàtiques?
 13. . Quantes vegades es pot subscriure i donar de baixa un subjecte responsable dels procediments del Servici de Subscripció Voluntària?
 14. . Quan es comencen o es deixen de rebre les Notificacions Telemàtiques en el cas de subscripció voluntària a este sistema de notificació o baixa del servici?
 15. . Quan esdevindrà efectiva l'obligació de rebre les notificacions mitjançant el sistema de notificació telemàtica?
 16. . S'enviarà als interessats algun avís que els advertisca de la disponibilitat de notificacions a la Seu Electrònica?
 17. . Hi ha alguna manera de recuperar el document PDF d'una notificació que ja no està disponible a la Seu Electrònica?
 18. . Quins requisits tècnics ha de tindre l'equip per a l'accés i la firma de les notificacions?
 19. . Quant de temps romanen les notificacions electròniques a la Seu Electrònica per firmar-les o rebutjar-les?
 20. . Com s'accedix als Servicis de Subscripció Voluntària i de Consulta i firma de Notificacions Telemàtiques?
 21. . Com puc consultar i accedir a les notificacions telemàtiques?
 22. . A quins procediments es pot inscriure l'interessat a través del Servici de Subscripció Voluntària?
 23. . Qui són els receptors de notificació telemàtica?
 24. . Puc rebre les notificacions per via electrònica si no hi estic obligat?
 25. . Qui està obligat a rebre per mitjans electrònics la notificació?
 26. . Què és el Servici de Notificacions Telemàtiques?
Complementary Content
${loading}