Contenido principal

Preguntas Frecuentes

Solucións técnicas

 1. 1. Que configuración debe ter o meu ordenador para utilizar os servizos da Sede?
 2. 2. Como debo configurar o meu ordenador?
 3. 3. Como comprobo o Sistema Operativo do meu ordenador? E a versión Java?
 4. 4. En Mozilla Firefox mostra unha mensaxe indicando que a conexión non está verificada
 5. 5. Teño varios certificados instalados, pero ao saír da aplicación e ao volver entrar, sempre me colle os datos do mesmo certificado, que é o primeiro que usei
 6. 6. Que soporte lóxico necesito para acceder e asinar na Sede Electrónica?
 7. 7. Teño problemas á hora de asinar
 8. 8. Problemas ao asinar con Google Chrome
 9. 9. Estou a intentar entrar co meu DNI electrónico e dinme que para poder utilizar o servizo necesito un certificado dos admitidos pola Seguridade Social
 10. 10. Que é un certificado dixital?
 11. 11. Que tipos de certificados existen?
 12. 12. Que é unha entidade certificadora/autoridade certificadora?
 13. 13. Que é un certificado de Persoa Física?
 14. 14. Que é un certificado de Persoa Xurídica ou entidade?
 15. 15. Que é un certificado RAÍZ?
 16. 16. Que é o certificado raíz da ACGISS?
 17. 17. Que é o certificado raíz da FNMT-RCM?
 18. 18. Que período de validez teñen os certificados dixitais?
 19. 19. Teño que solicitar a renovación do meu certificado dixital ou esta prodúcese automaticamente?
 20. 20. Que certificados dixitais son admisibles na Sede Electrónica?
 21. 21. Con calquera certificado dixital podo acceder aos mesmos servizos ou trámites?
 22. 22. En que servizos ou trámites da Sede Electrónica se pode usar o Certificado de Persoa Xurídica?
 23. 23. Podo ter máis dun certificado dixital?
 24. 24. Como consigo un certificado dixital?
 25. 25. Como podo obter un certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre- Real Casa da Moeda (FNMT-RCM)?
 26. 26. Como podo obter o certificado IZENPE?
 27. 27. Cales son as oficinas de rexistro da Seguridade Social onde podo obter o meu certificado dixital para persoa física?
 28. 28. En que servizos ou trámites podo utilizar o DNI electrónico? Por que non mo recoñece?
 29. 29. Por que non me permite o acceso co meu certificado dixital?
 30. 30. Cal debe ser a configuración do meu navegador para poder utilizar o meu certificado dixital na Sede Electrónica da Seguridade?
 31. 31. Podo protexer o meu certificado no navegador?
 32. 32. Podo utilizar o meu certificado instalado noutro ordenador?
 33. 33. Se teño Chrome ou Linux, como podo descargarme os certificados dixitais?
 34. 34. Como se poden exportar e importar os certificados dixitais? Existe algún manual sobre iso?
 35. 35. Problemas desdobramento certificados: aparecen en pantalla os certificados que se queren exportar ao navegador, tras introducir o DNIe correspondente, aparecen dous, un de autenticación e outro de forma separada, o cal non é operativo
 36. 36. Por que non se me permite gardar o formulario nun ficheiro, unha vez cuberto, para a continuación achegalo?
 37. 37. Que diferenzas existen entre "sinatura electrónica" e "codificacións informáticas" cando trato de comprobar a autenticidade dun informe ou certificado emitido pola Seguridade Social?
 38. 38. Por que non me permite rematar o proceso de solicitude dun trámite no Rexistro Electrónico? Por que me indica o proceso que hai un erro na transmisión?
 39. 39. Teño correctamente instalado o certificado, accedo a outras páxinas Web, pero algúns servizos con certificado da sede non me funcionan
 40. 40. Por que non se xera o arquivo de descarga do informe solicitado? ou Por que me aparece unha ventá que indica ESTASE A XERAR O SEU INFORME?
 41. 41. Por que mostra "Atención! Produciuse na páxina 1. Por favor, valide datos da solicitude, se son correctos debe asinar a solicitude, e sen son incorrectos volver á pantalla anterior para corrixilos" se os datos son correctos?
Complementary Content
${loading}