Contenido principal

Solucions tècniques < Tornar

  Quina configuració ha de tenir el meu ordinador per utilitzar els serveis de la Seu?

  La configuració i els requisits tècnics varien depenent del servei, si s'utilitza certificat digital, i la plataforma tecnològica utilitzada per a l'accés als serveis. Es pot obtenir informació detallada a la secció de Requisits Tècnics.

  Com he de configurar el meu ordinador?

  A les preguntes següents d'aquesta secció es faciliten en forma de preguntes i respostes els passos necessaris per a la configuració adequada dels elements necessaris per a l'ús de la Seu.

  Com comprovo el Sistema Operatiu del meu ordinador? I la versió Java?

  Si no sabeu quin sistema operatiu o quines versions de Java teniu instal·lades al vostre equip, dirigiu-vos al Manual de configuració dels navegadors per a l'ús de signatura electrònica, en els apartats "SABER EL SISTEMA OPERATIU INSTAL·LAT AL NOSTRE EQUIP" i "SABER LA VERSIÓ DE JAVA INSTAL·LADA AL NOSTRE EQUIP".

  Amb Mozilla Firefox mostra un missatge que indica que la connexió no està verificada

  Podeu obtenir la solució a aquest problema al Manual de configuració dels navegadors per a l'ús de signatura electrònica, en l'apartat "Confiar en el lloc Web" per a Mozilla Firefox.

  Tinc diversos certificats instal·lats, però en sortir de l'aplicació i en tornar a entrar, sempre m'agafa les dades del mateix certificat, que és el primer que he utilitzat

  Els certificats, en sortir de les aplicacions, es queden en la sessió dels navegadors, per la qual cosa per eliminar les dades de la sessió i poder entrar en l'aplicació amb un altre certificat cal tancar totes les finestres del navegador i tornar a obrir-lo.

  Quin programari necessito per accedir i signar a la Seu Electrònica?

  L'accés al procés de signatura requereix la instal·lació d'un únic entorn d'execució Java adequadament configurat. Us heu d'assegurar que no existeix més d'un entorn instal·lat, ja que poden existir conflictes entre les versions i això provocar que l'aplicació no funcioni. Consulteu la secció de requisits tècnics.

  Tinc problemes a l'hora de signar

  Si teniu problemes a l'hora de signar, primer us heu d'assegurar de complir els requisits tècnics de programari a l'equip i a continuació reviseu el manual de configuració dels navegadors per a l'ús de signatura electrònica que conté la configuració necessària i els problemes de signatura més comuns.

  Problemes a l'hora de signar amb Google Chrome

  A partir de la versió 45 de Google Chrome, llançada l'1 de Setembre de 2015, no és possible habilitar el complement de Java, per la qual cosa no es podran utilitzar els serveis web de la Seu Electrònica de la Seguretat Social que requereixin Java amb aquest navegador.

  Si utilitzeu les versions 42, 43 o 44 de Google Chrome, haureu d'habilitar la funcionalitat de Java per poder utilitzar els serveis de la Seguretat Social que requereixin Java. Podeu seguir el document Activació Java a Google Chrome a les versions 42, 43 i 44.

  Estic intentant entrar amb el meu DNI electrònic i em diuen que per poder utilitzar el servei necessito un certificat dels admesos per la Seguretat Social

  Això pot passar perquè no teniu instal·lats adequadament els controladors del DNI electrònic. Heu d'anar a la pàgina www.dnielectronico.es i seguir les instruccions d'instal·lació.

  Què és un certificat digital?

  El Certificat d'Usuari és un document digital que conté, entre d'altres, dades identificatives d'un subjecte o entitat. Així, el Certificat digital permet identificar-se per Internet i intercanviar informació amb altres persones amb la garantia que només l'usuari i l'interlocutor hi poden accedir.

  Quins tipus de certificats hi ha?

  En funció del tipus de sol·licitant, es poden dividir en:

  • Certificats d'Usuari o persona física.
  • Certificats de Persona Jurídica o Entitat.

  En funció de l'emissor:

  • DNI electrònic - Emesos per la Direcció General de la Policia.
  • FNMT-RCM - Emesos per la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.
  • Altres - Emesos per altres entitats certificadores reconegudes.

  Què és una entitat certificadora/autoritat certificadora?

  Una Autoritat Certificadora (AC, en anglès CA) és una entitat de confiança de l'emissor i del receptor d'una comunicació. Aquesta confiança d'ambdós en una 'tercera part confiable' permet que qualsevol dels dos confiï al seu torn en els documents signats per l'Autoritat Certificadora, en particular, en els certificats que identifiquen els dos extrems.

  Què és un certificat de Persona Física?

  Es tracta d'un certificat digital emès a favor d'una subjecte físic (també conegut com a certificat d'usuari) que vincula el subscriptor amb unes dades d'identitat i signatura. Subscriu, signa, sol·licita i custodia les claus de la persona física.

  Què és un certificat de Persona Jurídica o entitat?

  Es tracta d'un certificat digital emès a favor d'una entitat jurídica que es podrà utilitzar quan s'admeti en les relacions que mantingui l'esmentada persona jurídica amb les administracions públiques o en la contractació de béns o serveis que siguin propis o concernents al seu gir o tràfic ordinari.

  Què és un certificat ARREL?

  Un certificat arrel és un certificat emès per l'Autoritat de Certificació per a ella mateixa. En aquest certificat consta la clau pública de l'Autoritat de Certificació i, per tant, serà necessari per comprovar l'autenticitat de qualsevol certificat emès per ella. És el certificat origen de la cadena de confiança.

  Què és el certificat arrel de l'ACGISS?

  El certificat arrel de l'autoritat de certificació de la Seguretat Social s'ha d'instal·lar en els navegadors/java de qualsevol persona o entitat que vulgui fer ús dels serveis de la seu (no és necessari en tots els serveis).

  Què és el certificat arrel de l'FNMT-RCM?

  El certificat arrel de l'autoritat de certificació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre sol venir preinstal·lat en les distribucions dels navegadors; en cas contrari, cal instal·lar-lo en els navegadors/java de qualsevol persona o entitat que vulgui fer ús dels serveis de la seu. (No és necessari en tots els serveis, tot i que sí és recomanable per evitar missatges d'advertiment).

  Quin període de validesa tenen els certificats digitals?

  El període de validesa varia en funció del tipus de certificat i l'entitat certificadora. Cal consultar-ho a l'entitat certificadora o en les dades de caducitat del certificat, les quals es poden consultar al magatzem de certificats del navegador.

  He de sol·licitar la renovació del meu certificat digital o es produeix automàticament?

  És un procés que depèn de l'entitat certificadora.

  Quins certificats digitals són admissibles a la Seu Electrònica?

  Els podeu consultar a la llista de certificats admesos.

  Amb qualsevol certificat digital puc accedir als mateixos serveis o tràmits?

  No. Amb els Certificats de Persona Jurídica o Entitat només es pot accedir a determinats serveis.

  En quins serveis o tràmits de la Seu Electrònica es pot utilitzar el Certificat de Persona Jurídica?

  Els serveis als quals es pot accedir actualment amb el certificat de Persona Jurídica estan detallats a la Llista de serveis accessibles amb certificats de persona jurídica o representant.

  Puc tenir més d'un certificat digital?

  Sí. Al magatzem de certificats es poden emmagatzemar diversos certificats personals, però cal tenir en compte a l'hora de fer els tràmits que s'utilitza el certificat correcte, tant en identificació com en signatura.

  Com aconsegueixo un certificat digital?

  Depenent de l'autoritat certificadora, els tràmits són diferents i, per tant, cal consultar-ho a les pàgines web de les diferents autoritats certificadores. A totes les províncies es poden obtenir certificats de la FNMT-RCM o DNIe, els quals seran vàlids per als tràmits de la Seu.

  Com puc obtenir un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)?

  Hi ha una guia d'obtenció del certificat a l’enllaç següent.

  Com puc obtenir el certificat IZENPE?

  A través de la pàgina d'IZENPE podeu consultar els punts d'atenció al públic on obtenir el certificat.

  Quines són les oficines d'inscripcions de la Seguretat Social on puc obtenir el meu certificat digital per a persona física?

  Podeu consultar la llista d'oficines d'inscripcions de la Seguretat Social, únicament per a persones físiques.

  En quins serveis o tràmits puc utilitzar el DNI electrònic? Per què no me'l reconeix?

  En els serveis en què estigui habilitat l’accés amb certificat digital. Per a la correcta instal·lació i ús del DNI, hi ha un web en el qual s'expliquen els requisits i es faciliten els controladors requerits: http://www.dnielectronico.es/

  Per què no em permet l'accés amb el meu certificat digital?

  Cal comprovar que el certificat és admès per la Seguretat Social, que no està caducat o revocat i que les dades coincideixen amb les dades d'identificació, nom i cognoms que hi ha a la base de dades de la Seguretat Social.

  Quina ha de ser la configuració del meu navegador per poder utilitzar el meu certificat digital a la Seu Electrònica de la Seguretat Social?

  Consulteu la secció de requisits tècnics, on es detalla la configuració adequada per als diferents navegadors.

  Puc protegir el meu certificat al navegador?

  Es pot protegir el certificat digital de dues maneres. La primera consisteix a emmagatzemar el certificat en una targeta criptogràfica o dispositiu segur (el certificat del DNI electrònic estarà emmagatzemat en una targeta). L'altra possibilitat consisteix a emmagatzemar el certificat al navegador protegit per una contrasenya i especificar-ho durant la instal·lació.

  Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?

  Sí, si teniu el certificat emmagatzemat en una targeta criptogràfica, n'hi ha prou amb inserir la targeta a l'altre ordinador. Si el certificat està emmagatzemat al navegador, cal exportar el certificat a un fitxer i, posteriorment, importar el certificat al navegador de l'ordinador nou.

  Si tinc Chrome o Linux, com puc baixar els certificats digitals?

  El procés de baixada del certificat depèn de l'entitat certificadora i pot canviar en funció d'aquesta entitat. En el cas d'utilitzar Google Chrome sota Windows, el procés de baixada del certificat és igual al del navegador Internet Explorer, ja que comparteixen el mateix repositori de certificats. Consulteu les instruccions de baixada de certificats digitals a la pàgina web de l'entitat emissora del certificat.

  Com es poden exportar i importar els certificats digitals? Hi ha algun manual sobre això?

  Aquests són els passos als diferents navegadors.

  EXPORTAR CERTIFICATS INSTAL·LATS A INTERNET EXPLORER

  1. Accediu al Tauler de Control de Windows. Per a això, aneu al Menú Inici/Configuració/Tauler de Control o Menú Inici/Tauler de Control, depenent del sistema operatiu que porti l’ordinador.
  2. Feu clic sobre la icona d'Opcions d'Internet.
  3. A la pestanya de Continguts, feu clic sobre el botó de Certificats
  4. Seleccioneu el certificat i premeu el botó "Exporteu". S'obre l'assistent per exportar el certificat, i premeu Següent.
  5. Seleccioneu Exporteu el certificat amb la clau privada i premeu Següent.
  6. Seleccioneu el format de l'arxiu d'exportació.
  7. Introduïu la clau privada del certificat. Aquesta clau no s'ha de comunicar a ningú, ja que ha de ser secreta. Premeu Següent.
  8. Premeu Examineu, cerqueu la carpeta on voleu desar el certificat i introduïu un nom de fitxer i premeu Deseu.
  9. Premeu Següent.
  10. Premeu Finalitzeu.

  Problemes desdoblament certificats: apareixen a la pantalla els certificats que es volen exportar al navegador, després d'introduir el DNIe corresponent, n'apareixen dos, uns d'autenticació i un altre separadament, la qual cosa no és operativa

  Els certificats del DNI electrònic no són exportables a fitxer per raons de seguretat i cal fer ús del suport físic (targeta DNI electrònic).

  Per què no puc guardar el formulari en un fitxer, una vegada emplenat, per adjuntar-lo després?

  Això passa perquè els formularis PDF estan preparats per ser impresos, i la versió gratuïta del visualitzador de fitxers PDF, Adobe Reader, no permet guardar formularis. Aquesta característica només està inclosa en la versió Profesional Adobe Acrobat Pro. Si no disposeu d’aquesta versió, hi ha altres maneres d’annexar el formulari:

  1. Imprimir el formulari una vegada emplenat i escanejar el document imprès per enviar-lo després.
  2. Instal·lant programaris gratuïts, com ara QuickPDF i CutePDF, que permeten instal·lar un controlador d'impressora PDF i generar sobre un fitxer PDF la impressió del formulari. (s'ha d'adjuntar aquest arxiu PDF nou).

  Quines diferències hi ha entre "signatura electrònica" i "codificacions informàtiques" quan intento comprovar l'autenticitat d'un informe o certificat emès per la Seguretat Social?

  Les codificacions informàtiques són una sèrie de codis alfanumèrics que es basen en dades de l'informe emès i un algoritme matemàtic, mentre que la signatura electrònica es basa en l'ús de certificats digitals per afegir a un resum electrònic de la totalitat del document emès una clau que només té el propietari del certificat amb què es signa.

  Per què no em permet acabar el procés de sol·licitud d'un tràmit en el Registre Electrònic? Per què m'indica el procés que hi ha un error en la transmissió?

  És possible que s'hagi adjuntat documentació superior a 10 |Mb o per algun problema amb la connexió a internet.

  Tinc instal·lat el certificat correctament, accedeixo a altres pàgines web, però alguns serveis amb certificat de la seu no em funcionen

  Cal comprovar que el certificat és admès per la Seguretat Social, que les dades coincideixen amb les dades d'identificació, i que el nom i els cognoms coincideixen amb els que hi ha a la base de dades de la Seguretat Social.

  Per què no es genera l’arxiu de baixada de l’informe sol·licitat? Per què m’apareix una finestra que indica S’ESTÀ GENERANT EL VOSTRE INFORME?

  Els informes que es generen en línia en els serveis amb certificat digital, serveis SMS o serveis via usuari/contrasenya a la Seu Electrònica tenen el format PDF i per visualitzar-los correctament cal tenir instal·lat un visor de PDF i permetre les finestres/pestanyes emergents. Cal comprovar que el programari estigui instal·lat i que no hi hagi programes bloquejadors d’elements emergents.

  També és possible que la baixada de l’informe PDF es trobi a la carpeta de baixades del navegador, cal que comproveu aquesta carpeta.

  Per què mostra "Atenció! S’ha produït a la pàg. 1. Si us plau, valideu les dades de la sol·licitud. Si són correctes signeu la sol·licitud, si són incorrectes torneu a la pantalla anterior per corregir-les" si les dades són correctes?

  En alguns tràmits aquest missatge es produeix per reiterar la comprovació de les dades abans que es signin i s'enviïn.

Complementary Content
${loading}