Contenido principal

Preguntes Freqüents

Notificacions telemàtiques

 1. 1. Què és el Servei de Notificacions Telemàtiques?
 2. 2. Qui està obligat a rebre per mitjans electrònics la notificació?
 3. 3. Puc rebre les notificacions per via electrònica si no estic obligat?
 4. 4. Qui són els receptors de notificació telemàtica?
 5. 5. Es pot actuar en representació de tercers?
 6. 6. Quan es despleguen els efectes jurídics de la notificació telemàtica?
 7. 7. Quins actes es notifiquen per via telemàtica?
 8. 8. A quins procediments es pot inscriure l'interessat a través del Servei de Subscripció Voluntària?
 9. 9. Com puc consultar i accedir a les notificacions telemàtiques?
 10. 10. Com s'accedeix als Serveis de Subscripció Voluntària i de Consulta i signatura de Notificacions Telemàtiques?
 11. 11. Quins requisits tècnics ha de tenir l'equip per a l'accés i la signatura de les notificacions?
 12. 12. Quant temps romanen les notificacions electròniques a la Seu Electrònica per signar-les o rebutjar-les?
 13. 13. Com es pot assegurar la recepció de totes les notificacions que es publiquen a la SEDESS?
 14. 14. Hi ha alguna manera de recuperar el document PDF d'una notificació que ja no està disponible a la Seu Electrònica?
 15. 15. S'enviarà als interessats algun avís que els adverteixi de la disponibilitat de notificacions a la Seu Electrònica?
 16. 16. Quan esdevindrà efectiva l'obligació de rebre les notificacions mitjançant el sistema de notificació telemàtica?
 17. 17. Quan es comencen o es deixen de rebre les Notificacions Telemàtiques en el cas de subscripció voluntària a aquest sistema de notificació o baixa del servei?
 18. 18. Quantes vegades es pot subscriure i donar de baixa un subjecte responsable dels procediments del Servei de Subscripció Voluntària?
 19. 19. Si ja disposo de certificat digital, s'ha de fer algun tràmit previ addicional per rebre les notificacions telemàtiques?
 20. 20. En comprovar si hi ha notificacions, apareix aquest text a la pantalla de consulta: "No hi ha notificacions, però pot ser que no estigueu donat d'alta en aquest servei". Per què?
 21. 21. Com pot consultar l'usuari a quins procediments de Notificació Telemàtica està subscrit?
 22. 22. Com pot comunicar l'interessat que les notificacions es posin exclusivament a la seva disposició?
 23. 23. Com es pot designar un tercer com a receptor de notificacions telemàtiques?
 24. 24. Quin programari necessito per accedir i signar les meves notificacions?
 25. 25. Tinc problemes a l´hora de signar
 26. 26. Com s'ha d'actuar davant una incidència tècnica?
Complementary Content
${loading}