Contenido principal

Preguntas Frecuentes

Preguntas xerais

  1. . A quen vai dirixida?
  2. . Que é a Sede Electrónica da Seguridade Social?
  3. . Que servizos ou trámites podo realizar?
  4. . É seguro utilizar os servizos da Sede?
  5. . Cando podo utilizar a Sede Electrónica?
  6. . Que data e hora se teñen en conta para o cómputo de prazos?
  7. . Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?
  8. . Como podo coñecer as novidades da sede?
  9. . Que é o Rexistro Electrónico de Solicitudes?
  10. . Como podo acceder aos trámites por Rexistro Electrónico?
  11. . Como coñezo se se tramitou con éxito un procedemento?
  12. . Que é a sinatura electrónica?
  13. . Que documentos emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de sinaturas e certificados?
  14. . Que documentos PDF emitidos pola Seguridade Social se poden verificar mediante o servizo Verificación de informes mediante pegada?
  15. . Que é un código CEA e como podo verificar a autenticidade dun documento co devandito código?
  16. . Por que non podo acceder aos servizos de SMS?
  17. . Ao solicitar o Informe de vida laboral sen certificado dixital, por que non o recibo no meu domicilio?
  18. . Podo darme de alta/baixa como autónomo?
  19. . Como podo saber as miñas cotizacións á Seguridade Social?
  20. . Podo dar de alta/baixa ou variación dun empregado/a do fogar?
  21. . Que información me facilita o servizo Como vai a miña prestación? tras presentar unha solicitude mediante o sistema TESOL?
  22. . Desaparición do certificado SILCON
Complementary Content
${loading}