Contenido principal

Preguntes Freqüents

Solucions tècniques

 1. 1. Quina configuració ha de tenir el meu ordinador per utilitzar els serveis de la Seu?
 2. 2. Com he de configurar el meu ordinador?
 3. 3. Com comprovo el Sistema Operatiu del meu ordinador? I la versió Java?
 4. 4. Amb Mozilla Firefox mostra un missatge que indica que la connexió no està verificada
 5. 5. Tinc diversos certificats instal·lats, però en sortir de l'aplicació i en tornar a entrar, sempre m'agafa les dades del mateix certificat, que és el primer que he utilitzat
 6. 6. Quin programari necessito per accedir i signar a la Seu Electrònica?
 7. 7. Tinc problemes a l'hora de signar
 8. 8. Problemes a l'hora de signar amb Google Chrome
 9. 9. Estic intentant entrar amb el meu DNI electrònic i em diuen que per poder utilitzar el servei necessito un certificat dels admesos per la Seguretat Social
 10. 10. Què és un certificat digital?
 11. 11. Quins tipus de certificats hi ha?
 12. 12. Què és una entitat certificadora/autoritat certificadora?
 13. 13. Què és un certificat de Persona Física?
 14. 14. Què és un certificat de Persona Jurídica o entitat?
 15. 15. Què és un certificat ARREL?
 16. 16. Què és el certificat arrel de l'ACGISS?
 17. 17. Què és el certificat arrel de l'FNMT-RCM?
 18. 18. Quin període de validesa tenen els certificats digitals?
 19. 19. He de sol·licitar la renovació del meu certificat digital o es produeix automàticament?
 20. 20. Quins certificats digitals són admissibles a la Seu Electrònica?
 21. 21. Amb qualsevol certificat digital puc accedir als mateixos serveis o tràmits?
 22. 22. En quins serveis o tràmits de la Seu Electrònica es pot utilitzar el Certificat de Persona Jurídica?
 23. 23. Puc tenir més d'un certificat digital?
 24. 24. Com aconsegueixo un certificat digital?
 25. 25. Com puc obtenir un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)?
 26. 26. Com puc obtenir el certificat IZENPE?
 27. 27. Quines són les oficines d'inscripcions de la Seguretat Social on puc obtenir el meu certificat digital per a persona física?
 28. 28. En quins serveis o tràmits puc utilitzar el DNI electrònic? Per què no me'l reconeix?
 29. 29. Per què no em permet l'accés amb el meu certificat digital?
 30. 30. Quina ha de ser la configuració del meu navegador per poder utilitzar el meu certificat digital a la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 31. 31. Puc protegir el meu certificat al navegador?
 32. 32. Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?
 33. 33. Si tinc Chrome o Linux, com puc baixar els certificats digitals?
 34. 34. Com es poden exportar i importar els certificats digitals? Hi ha algun manual sobre això?
 35. 35. Problemes desdoblament certificats: apareixen a la pantalla els certificats que es volen exportar al navegador, després d'introduir el DNIe corresponent, n'apareixen dos, uns d'autenticació i un altre separadament, la qual cosa no és operativa
 36. 36. Per què no puc guardar el formulari en un fitxer, una vegada emplenat, per adjuntar-lo després?
 37. 37. Quines diferències hi ha entre "signatura electrònica" i "codificacions informàtiques" quan intento comprovar l'autenticitat d'un informe o certificat emès per la Seguretat Social?
 38. 38. Per què no em permet acabar el procés de sol·licitud d'un tràmit en el Registre Electrònic? Per què m'indica el procés que hi ha un error en la transmissió?
 39. 39. Tinc instal·lat el certificat correctament, accedeixo a altres pàgines web, però alguns serveis amb certificat de la seu no em funcionen
 40. 40. Per què no es genera l’arxiu de baixada de l’informe sol·licitat? Per què m’apareix una finestra que indica S’ESTÀ GENERANT EL VOSTRE INFORME?
 41. 41. Per què mostra "Atenció! S’ha produït a la pàg. 1. Si us plau, valideu les dades de la sol·licitud. Si són correctes signeu la sol·licitud, si són incorrectes torneu a la pantalla anterior per corregir-les" si les dades són correctes?
Complementary Content
${loading}