Contenido principal

Preguntes Freqüents

Preguntes generals

 1. 1. A qui va adreçada?
 2. 2. Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 3. 3. Quins serveis o tràmits puc fer?
 4. 4. És segur utilitzar els serveis de la Seu?
 5. 5. Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
 6. 6. Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
 7. 7. Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?
 8. 8. Com puc conèixer les novetats de la seu?
 9. 9. Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?
 10. 10. Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?
 11. 11. Com conec si s'ha tramitat amb èxit un procediment?
 12. 12. Què és la signatura electrònica?
 13. 13. Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servei Verificació de signatures i certificats?
 14. 14. Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servei de verificació d'informes mitjançant empremta?
 15. 15. Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb l'esmentat codi?
 16. 16. Per què no puc accedir als serveis d'SMS?
 17. 17. En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rebo al meu domicili?
 18. 18. Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?
 19. 19. Com puc saber les meves cotitzacions a la Seguretat Social?
 20. 20. Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?
 21. 21. Quina informació em facilita el servei “Com va la meva prestació?” després de presentar una sol·licitud mitjançant el sistema TESOL?
 22. 22. Desaparició del certificat SILCON de la Seu
Complementary Content
${loading}