Contenido principal

Preguntes Freqüents

Solucions Tècniques

 1. 1. Quina configuració ha de tindre l'ordinador per a utilitzar els servicis de la Seu?
 2. 2. Com he de configurar l'ordinador?
 3. 3. Com comprove el sistema operatiu de l'ordinador? I la versió Java?
 4. 4. Amb Mozilla Firefox es mostra un missatge que indica que la connexió no està verificada
 5. 5. Tinc diversos certificats instal·lats, però en eixir de l'aplicació i en tornar a entrar-hi sempre m'agafa les dades del mateix certificat, que és el primer que he utilitzat
 6. 6. Quin programari necessite per a accedir i firmar en la Seu electrònica?
 7. 7. Tinc problemes a l'hora de firmar
 8. 8. Problemes a l'hora de firmar amb Google Chrome
 9. 9. Estic intentant entrar amb el meu DNI electrònic i em diuen que per a poder utilitzar el servici necessite un certificat dels admesos per la Seguretat Social
 10. 10. Què és un certificat digital?
 11. 11. Quins tipus de certificats hi ha?
 12. 12. Què és una entitat certificadora/autoritat certificadora?
 13. 13. Què és un certificat de Persona Física?
 14. 14. Què és un certificat de Persona Jurídica o entitat?
 15. 15. Què és un certificat ARREL?
 16. 16. Què és el certificat arrel de l'ACGISS?
 17. 17. Què és el certificat arrel de l'FNMT-RCM?
 18. 18. Quin període de validesa tenen els certificats digitals?
 19. 19. He de sol·licitar la renovació del meu certificat digital o es produïx automàticament?
 20. 20. Quins certificats digitals són admissibles a la Seu electrònica?
 21. 21. Amb qualsevol certificat digital puc accedir als mateixos servicis o tràmits?
 22. 22. En quins servicis o tràmits de la Seu electrònica es pot utilitzar el Certificat de Persona Jurídica?
 23. 23. Puc tindre més d'un certificat digital?
 24. 24. Com aconseguisc un certificat digital?
 25. 25. Com puc obtindre un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM)?
 26. 26. Com puc obtindre el certificat IZENPE?
 27. 27. Quines són les oficines d'inscripcions de la Seguretat Social on puc obtindre el meu certificat digital per a persona física?
 28. 28. En quins servicis o tràmits puc utilitzar el DNI electrònic? Per què no me'l reconeix?
 29. 29. Per què no em permet l'accés amb el meu certificat digital?
 30. 30. Quina ha de ser la configuració del meu navegador per a poder utilitzar el meu certificat digital en la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 31. 31. Puc protegir el meu certificat en el navegador?
 32. 32. Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?
 33. 33. Si tinc Chrome o Linux, com puc descarregar els certificats digitals?
 34. 34. Com es poden exportar i importar els certificats digitals? Hi ha algun manual sobre això?
 35. 35. Problemes desdoblament certificats: apareixen a la pantalla els certificats que es volen exportar al navegador, després d'introduir el DNIe corresponent, n'apareixen dos, uns d'autenticació i un altre separadament, la qual cosa no és operativa
 36. 36. Per què no puc guardar el formulari en un fitxer, una vegada omplit, per a adjuntar-lo després?
 37. 37. Quines diferències hi ha entre "firma electrònica" i "codificacions informàtiques" quan intente comprovar l'autenticitat d'un informe o certificat emés per la Seguretat Social?
 38. 38. Per què no em permet acabar el procés de sol·licitud d'un tràmit en el Registre Electrònic? Per què m'indica el procés que hi ha un error en la transmissió?
 39. 39. Tinc instal·lat el certificat correctament, accedisc a altres pàgines Web, però alguns servicis amb certificat de la Seu no em funcionen
 40. 40. Per què no es genera l’arxiu de baixada de l’informe sol·licitat? Per què m’apareix una finestra que indica S’ESTÀ GENERANT EL SEU INFORME?
 41. 41. Per què mostra "Atenció! S'ha produït a la pàg. 1. Per favor, valide les dades de la sol·licitud. Si són correctes firme la sol·licitud, si són incorrectes torne a la pantalla anterior per a corregir-les" si les dades són correctes?
Complementary Content
${loading}