Contenido principal

Preguntes Freqüents

Preguntes generals

 1. 1. A qui va adreçada?
 2. 2. Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
 3. 3. Quins servicis o tràmits puc fer?
 4. 4. És segur utilitzar els servicis de la Seu?
 5. 5. Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
 6. 6. Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
 7. 7. Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?
 8. 8. Com puc conéixer les novetats de la Seu?
 9. 9. Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?
 10. 10. Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?
 11. 11. Com sé si s'ha tramitat amb èxit un procediment?
 12. 12. Què és la firma electrònica?
 13. 13. Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici Verificació de firmes i certificats?
 14. 14. Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici de verificació d'informes mitjançant empremta?
 15. 15. Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb eixe codi?
 16. 16. Per què no puc accedir als servicis d'SMS?
 17. 17. En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rep al meu domicili?
 18. 18. Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?
 19. 19. Com puc saber les meues cotitzacions a la Seguretat Social?
 20. 20. Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?
 21. 21. Quina informació em facilita el servici “Com va la meua prestació?” després de presentar una sol·licitud mitjançant el sistema TESOL?
 22. 22. Desaparició del certificat SILCON
Complementary Content
${loading}