Contenido principal

Preguntes Freqüents

Preguntes generals

  1. . A qui va adreçada?
  2. . Què és la Seu Electrònica de la Seguretat Social?
  3. . Quins servicis o tràmits puc fer?
  4. . És segur utilitzar els servicis de la Seu?
  5. . Quan puc utilitzar la Seu Electrònica?
  6. . Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
  7. . Tenen la mateixa validesa les gestions fetes a la Seu que de manera presencial?
  8. . Com puc conéixer les novetats de la Seu?
  9. . Què és el Registre Electrònic de Sol·licituds?
  10. . Com puc accedir als tràmits per Registre Electrònic?
  11. . Com sé si s'ha tramitat amb èxit un procediment?
  12. . Què és la firma electrònica?
  13. . Quins documents emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici Verificació de firmes i certificats?
  14. . Quins documents PDF emesos per la Seguretat Social es poden verificar mitjançant el servici de verificació d'informes mitjançant empremta?
  15. . Què és un codi CEA i com puc verificar l'autenticitat d'un document amb eixe codi?
  16. . Per què no puc accedir als servicis d'SMS?
  17. . En sol·licitar l'Informe de vida laboral sense certificat digital, per què no el rep al meu domicili?
  18. . Em puc donar d'alta/baixa com a autònom?
  19. . Com puc saber les meues cotitzacions a la Seguretat Social?
  20. . Puc donar d'alta/baixa o variació d'un empleat o empleada de la llar?
  21. . Quina informació em facilita el servici “Com va la meua prestació?” després de presentar una sol·licitud mitjançant el sistema TESOL?
  22. . Desaparició del certificat SILCON
Complementary Content
${loading}