Contenido principal

Novidades

 • 12 de novembro de 2018

  Servizo de Consulta e Sinatura de Notificacións Telemáticas. Inclusión de materia.

  Actualízase o servizo para incluír nas notificacións a información relativa á materia coa que están relacionadas.

 • 16 de decembro de 2016

  Nuevos accesos a servicios de prestaciones para representantes en la Sede electrónica

  Las pesonas que actúen como representantes podrán solicitar, a través de Ciudadanos o Empresas, las pensiones nacionales de jubilación, viudedad, orfandad y auxilio por defunción, así como las prestaciones de maternidad/paternidad

 • 23 de setembro de 2016

  Novos trámites por Rexistro electrónico para Traballadores do Mar

  Segundo o establecido pola Resolución do 15 de setembro de 2016, relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social publicáronse na Sede en Cidadáns / Réxime Especial do Mar, 17 novos procedementos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico relativos a solicitudes e comunicacións de prestacións para traballadores do Mar. Así mesmo, modificouse a denominación de 26 procedementos que xa estaban operativos para permitir a súa correcta identificación e a súa distinción con respecto a outros procedementos xestionados por outras entidades da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}