Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Novetats

 • 19 d'abril de 2021

  Importass. El nou Portal de la Tresoreria

  Ja està disponible Importass, el nou Portal de la Tresoreria, un espai digital adaptat a dispositius mòbils, accessible des de la web, la Seu electrònica (SEDESS) i l’app de la Seguretat Social, en el qual s’oferix informació i servicis de tramitació.

 • 05 d'abril de 2021

  Registre electrònic d'apoderaments. Accés com a Apoderat inscrit i/o com a Representant

  Amb l’entrada en vigor de la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, s’ha habilitat en alguns servicis de la Seu un selector que permet l’accés en Nom propi o com a Apoderat inscrit i, a més, l’opció d’accés com a Representant, en els servicis que així ho permeten. En este cas serà necessari adjuntar els documents o models que acrediten la representació.

 • 02 d'abril de 2021

  Entra en funcionament el Nou Registre electrònic d’apoderaments. Ordre ISM/189/2021, de 3 de març

  Hui, 2 d’abril, entra en vigor la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, que deixa sense efecte els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per a actuar davant de l’Administració de la Seguretat Social. Esta Ordre, a més, modifica i amplia l’àmbit d’actuació dels nous apoderaments davant de la Seguretat Social.

 • 26 de febrer de 2021

  Ja està disponible el certificat de revalorització de pensions i el certificat de retencions 2020

  Ja estan disponibles els certificats de revalorització de pensions i el de retencions de 2020. Estos servicis els pots obtindre amb clau permanent o certificat digital en La Teua Seguretat Social. També els pots obtindre en el servici certificat integral de prestacions, mitjançant una clau pin o la validació de mòbil via SMS.

 • 25 de gener de 2021

  Nou servici: Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

  Hi ha disponible a la Seu un nou servei que permet la consulta dels rebuts que mensualment s’emeten els treballadors autònoms amb el detall de la quota de la Seguretat Social.

 • 18 de desembre de 2020

  Llançament de la Passarel la Digital Única integrada en el portal web “Tu Europa”

  Els ciutadans i les empreses que accedisquen al portal “Tu Europa” disposaran de la Passarel la Digital Única, amb informació fiable i de qualitat, així com l’assistència necessària, en el seu mateix idioma, per a exercir els seus drets a la lliure circulació en els diferents àmbits de la seua esfera laboral i personal.

 • 03 de juny de 2020

  Resolució d’1 de juny de 2020, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible en Normativa i Legislació > Normativa relativa al Registre Electrònic, la Resolució d’1 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevindrà efectiva a partir del 15 de juny de 2020.

 • 27 d'abril de 2020

  Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat REM

  S’ha actualitzat el servici Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat REM que, a partir del dia 1 de maig, també permetrà sol·licitar la moratòria prevista per la crisi COVID-19 al Reial Decret Llei 11/2020.

 • 12 de novembre de 2018

  Servici de Consulta i Signatura de Notificacions Telemàtiques. Inclusió de matèria.

  S’actualitza el servici per a incloure en les notificacions la informació relativa a la matèria amb què estan relacionades.

 • 23 de setembre de 2016

  Nous tràmits per Registre electrònic per a Treballadors del Mar

  Segons el que establix la Resolució, de 15 de setembre de 2016, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social, s'han publicat a la Seu, a Ciutadans / Règim Especial del Mar, dèsset procediments nous susceptibles de tramitació a través del registre electrònic relatius a sol•licituds i comunicacions de prestacions per a treballadors del Mar. Així mateix, s'ha modificat la denominació de 26 procediments que ja estaven operatius per a permetre'n la correcta identificació i distinció respecte d'altres procediments gestionats per altres entitats de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}