Contenido principal

Novidades

 • 03 de xuño de 2020

  Resolución do 01 de xuño de 2020 relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social

  Encóntrase dispoñible en Normativa e Lexislación > Normativa relativa ao Rexistro Electrónico, a Resolución do 01 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se modifican os procedementos administrativos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, que producirá efectos a partir do 15 de xuño de 2020.

 • 29 de maio de 2020

  O prazo de solicitude do Ingreso Mínimo Vital iníciase o 15 de xuño de 2020

  Para dar tempo a que os interesados poidan dispoñer da información e documentación necesarias e evitar a perda de dereitos, as solicitudes presentadas durante os tres primeiros meses de vixencia da prestación terán, se son aprobadas, efectos económicos dende o 1 de xuño de 2020. Teña en conta que, debido á situación sanitaria, os Centros de Atención e Información da Seguridade Social permanecen pechados ao público, polo que lle recomendamos que utilice, a partir de 15 de xuño de 2020, os servizos electrónicos da sede electrónica da Seguridade Social para presentar as súas solicitudes.

 • 08 de maio de 2020

  Actualización do servizo Duplicado de documento de afiliación por Consulta do número de Seguridade Social NUSS

  Actualizouse a denominación e descrición do servizo “Duplicado de documento de afiliación” por “Consulta do número de Seguridade Social NUSS”. A través deste servizo poderá consultar o seu Número de Seguridade Social-NUSS ou de Afiliación-NAF, ademais de poder visualizar, gardar ou imprimir un informe no que se lle identifica como suxeito pasivo nas súas relacións coa Seguridade Social.

 • 27 de abril de 2020

  Solicitude de Moratoria COVID-19 ou de base reducida por pluriactividade REM

  Actualizouse o servizo Solicitude de base reducida por pluriactividade REM que, a partir do día 1 de maio, tamén permitirá solicitar a moratoria prevista pola crise COVID-19 no Real Decreto-Lei 11/2020.

 • 07 de abril de 2020

  COVID-19. Certificados electrónicos caducados dende o 14 de marzo

  Debido ás circunstancias excepcionais derivadas do COVID-19 poderán seguir utilizándose nos servizos da Sede os certificados electrónicos admitidos que caducaron a partir do 14 de marzo de 2020, data de entrada en vigor do estado de alarma. Estamos a realizar as adaptacións técnicas necesarias para facer efectiva esta posibilidade, de forma paulatina, en todos os servizos da Sede. Desculpen as molestias mentres finalizamos esta adaptación.

 • 07 de abril de 2020

  Actualización. Listaxe de servizos con acceso vía SMS

  Actualizouse a listaxe de servizos da Sede con acceso vía SMS. Lembre que neste tipo de acceso xa non necesita cubrir a información relativa ao seu Número de Seguridade Social xa que eliminou o requisito de informar deste dato, manténdose a verificación da identidade con información sinxela, DNI ou NIE e data de nacemento, ademais da introdución dun código enviado ao móbil que facilitase á Seguridade Social.

 • 12 de novembro de 2018

  Servizo de Consulta e Sinatura de Notificacións Telemáticas. Inclusión de materia.

  Actualízase o servizo para incluír nas notificacións a información relativa á materia coa que están relacionadas.

 • 23 de setembro de 2016

  Novos trámites por Rexistro electrónico para Traballadores do Mar

  Segundo o establecido pola Resolución do 15 de setembro de 2016, relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social publicáronse na Sede en Cidadáns / Réxime Especial do Mar, 17 novos procedementos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico relativos a solicitudes e comunicacións de prestacións para traballadores do Mar. Así mesmo, modificouse a denominación de 26 procedementos que xa estaban operativos para permitir a súa correcta identificación e a súa distinción con respecto a outros procedementos xestionados por outras entidades da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}